Prawo

Negocjacje zerwane, a pracodawcy wskazują, czego potrzebują

11 czerwiec 2021

Wypracowanie nowych metod zarządzania, motywowania i weryfikowania efektów pracy świadczonej zdalnie to zdaniem Małgorzaty Lelińskiej, wicedyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan, najważniejsze - z perspektywy pracodawcy - elementy, jakie powinny znaleźć się w dokumencie regulującym pracę zdalną.

źródło: fot. pixabay

  • Pandemia COVID-19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej, która stała się niemal powszechnym zjawiskiem.
  • Badania pokazują, że część pracowników nie chce już wracać do starego trybu pracy, a co do zasady preferowaną formą jest praca hybrydowa (czyli częściowo zdalna, częściowo stacjonarna).
  • - Zmiany na rynku pracy wymagają dostosowania prawa związanego ze świadczeniem pracy zdalnej w dialogu z firmami i pracownikami – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan konieczne jest dostosowanie prawa związanego ze świadczeniem pracy zdalnej w dialogu z jego odbiorcami, czyli firmami, pracownikami, tak by stosunki pracy nie były zaburzone, ale także by możliwość rozwoju firm nie była ograniczona. Konieczne jest też wypracowywanie mechanizmów i instrumentów wspierania tych firm i pracowników, którzy potrzebują pomocy np. w zakresie wyposażania miejsc pracy czy w związku z podnoszeniem kompetencji.

  - Z perspektywy pracodawcy najważniejsze będzie wypracowanie nowych metod zarządzania, motywowania, weryfikowania efektów pracy świadczonej zdalnie. Wyzwaniem będzie także zatrzymanie najlepszych specjalistów, dla których otwierają się teraz zupełnie nowe możliwości zatrudnienia, także poza granicami Polski, bez konieczności fizycznego przenoszenia się np. do innego kraju. Planując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 trzeba te wyzwania koniecznie uwzględnić – dodaje Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana z perspektywy pracownika kluczowym wyzwaniem jest godzenia życia zawodowego z prywatnym, znalezienie właściwego balansu pomiędzy zaangażowaniem w pracę, a np. obowiązkami domowymi. To jest na pewno wyzwanie, ponieważ niezależnie od sposobu świadczenia pracy co czwarty aktywny zawodowo Polak deklaruje, że nie potrafi znaleźć równowagi między domem a pracą, a prawie 1/4 pracodawców nie podejmuje żadnych aktywności wspierających ten obszar.

Poradziliśmy sobie....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl