Kariera

Zatrudnienie wróci do poziomu sprzed pandemii pod koniec roku

22 lipiec 2021

W porównaniu do stanu sprzed pandemii, zatrudnienie jest wciąż niższe o 86,6 tys. etatów. Otwieranie gospodarki powinno doprowadzić do powrotu przedpandemicznego poziomu zatrudnienia na przełomie roku - napisano w komentarzu PKO BP do poniedziałkowych danych GUS.

źródło: fot. pixabay

GUS opublikował w poniedziałek dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł brutto.

"W porównaniu do stanu sprzed pandemii, zatrudnienie jest wciąż niższe o 86,6 tys. etatów. Spodziewamy się, że kontynuacja otwierania gospodarki, przy założeniu braku istotniejszych restrykcji przeciwepidemicznych na jesieni, może przełożyć się na powrót do przedpandemicznego poziomu zatrudnienia na przełomie roku" - napisano w komentarzu PKO BP do poniedziałkowych danych GUS.

Zdaniem ekonomistów PKO BP tempo wzrostu wynagrodzeń pozostanie wysokie.

"Co prawda z uwagi na podwyższoną bazę odniesienia kolejne miesiące mogą przynieść nieznaczne wyhamowanie tempa wzrostu płac, ale utrzyma się ono i tak w okolicy 8-9 proc., a w kolejnych latach nie musi wcale spowalniać z uwagi na kombinację szybkiego wzrostu PKB (popyt na pracę) i nasilania się ograniczeń podażowych na rynku pracy" - napisano w komentarzu PKO BP.

Ekonomiści tego banku oszacowali, że nominalne tempo wzrostu funduszu płac utrzymało się na poziomie niemal 13 proc. r/r. Ich zdaniem, w ujęciu realnym wzrost funduszu płac przyspieszył do 8,1 proc. r/r i jest najwyższy od lutego 2019.

"Uważamy, że coraz lepsza sytuacja materialna konsumentów w połączeniu ze zmniejszeniem obaw o pandemię oraz jej negatywny wpływ na ich zatrudnienie i kondycję finansową będą wspierały trwający boom konsumpcyjny. Dane wpisują się w oczekiwany przez nas scenariusz trwale podwyższonej inflacji bazowej w kolejnych latach ze względu na szybsze domykanie się ujemnej luki popytowej i wysoką dynamikę jednostkowych kosztów pracy (na skutek silnej presji płacowej)" - napisano w komentarzu banku PKO BP....


autor: PAP/JP

źródło: www.pulshr.pl