Niepełnosprawni

Ustawa o zapewnianiu dostępności: 6 września 2021 roku wchodzą w życie kolejne przepisy

04 sierpień 2021

Szóstego września wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności. W związku z tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozszerzyło zakres pytań i odpowiedzi, starając się rozwiać różne wątpliwości.

źródło: fot. pixabay

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina, że od szóstego września zaczynają obowiązywać kolejne przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że od tego momentu zaczną obowiązywać m.in. wymogi prawne dotyczące zlecania zadań przez podmioty publiczne i ich wykonywania przez podmioty niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe z zachowaniem dostępności. Zostały one opisane w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 i to właśnie one od jesieni poszerzą obszar obowiązywania wymagań w zakresie dostępności o działania realizowane z udziałem środków publicznych.

Na podstawie pytań kierowanych lub przekazywanych do MFiPR przez NGO i jednostki samorządu terytorialnego dotyczących ww. przepisów, powstał zbiór zagadnień problemowych, na które resort udzielił odpowiedzi....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Michał Kołtuniak

źródło: www.rp.pl