Kariera

Lep na pracowników, który zadziała. Warunek: nie ruszaj pensji

24 listopad 2021

Pracownik, który ma więcej czasu dla siebie, jest wypoczęty i zmotywowany. Jeśli ma możliwość funkcjonowania w zoptymalizowanym i zaawansowanym technologicznie środowisku pracy, to jest w stanie dać z siebie więcej. Myśli kreatywnie, koncentruje się na tym, co naprawdę ważne i nie traci czasu na czasochłonne, administracyjne działania. Jednak wciąż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wszystkie firmy w Polsce skracają tydzień pracy.

źródło: fot. pixabay

    - W ostatnim czasie dyskusję wokół nowoczesnych strategii HR zdominowała kwestia produktywności oraz dobrostanu pracowników. W efekcie coraz częściej mówi się o skracaniu czasu pracy.

    - Jak wynika z raportu Hays Poland „Czterodniowy tydzień pracy”, 96 proc. specjalistów i menedżerów mogłoby pracować 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, a 52 proc. 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie.

    - Warunkiem jest zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia, a potencjalnym ryzykiem praca w nadgodzinach i większy stres.


Wyzwania z ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniły kierunek rozwoju strategii zatrudnienia, a w szczególności metod dbania o satysfakcję i zaangażowanie pracowników. W zdalnym modelu pracy nierzadko trudniej jest bowiem zadbać o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny.

W ostatnim czasie pracownicy częściej narzekali na przemęczenie i brak motywacji. Niejednokrotnie odbijało się to na ich ogólnej satysfakcji z życia, a także na wynikach w pracy. Firmy zaczęły zatem coraz więcej uwagi przywiązywać do kwestii dbania o dobrostan psychiczny zatrudnionych. Wdrożone zostały programy well-beingowe, a także wewnętrzne procedury mające na celu ograniczenie nadgodzin i umożliwienie pracownikom całkowite odcięcie się od pracy.

Pojawiają się propozycje idące o krok dalej, a konkretnie projekty skracania tygodnia pracy. Więcej czasu wolnego w założeniu ma ułatwiać pracownikom osiągnięcie pełnej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także podnosić ich zaangażowanie.
Polacy a krótszy czas pracy

Jak na skrócenie czasu pracy patrzymy w Polsce, sprawdziła firma Hays Poland. W badaniu „Czterodniowy tydzień pracy” zapytali ponad 2200 specjalistów i menedżerów o ich opinię na temat czterodniowego tygodnia pracy, a także ich gotowości do świadczenia obowiązków zawodowych w trzech wariantach: pracy 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (z pełnym wynagrodzeniem); pracy 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie (z pełnym wynagrodzeniem) oraz pracy 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (z 80-proc. wynagrodzeniem)....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl