Biznes

Od 2022 r. zmienią się formularze ZUS i kody tytułów ubezpieczeń

26 listopad 2021

Płatnicy składek począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. będą musieli rozliczać składki na nowych formularzach rozliczeniowych ZUS. Zmianie ulegnie miesięczny raport rozliczeniowy ZUS RCA oraz deklaracja ZUS DRA, natomiast wycofany zostanie raport ZUS RZA. Ponadto zmianie ulegną kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ZUS.

źródło: fot. pixabay

Od 1 stycznia 2022 r. ze względu na zmianę  zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców konieczne było dostosowanie raportów rozliczeniowych ZUS. W raporcie ZUS RCA (w blokach III.E i F ) i w deklaracji ZUS DRA  (w blokach XI i XII) wprowadzono nowy zakres danych dotyczących:

    form opodatkowania obowiązujących w danym miesiącu,
    kwot przychodów/dochodów bieżących lub z roku poprzedniego,
    rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto  począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. zmniejszy się liczba raportów rozliczeniowych składanych do ZUS. Bez względu na rodzaj zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (ZUS ZUA i ZUS ZZA) rozliczenie składek odbywać się będzie tylko w raporcie miesięcznym ZUS RCA. Dotychczasowy raport ZUS RZA służący do rozliczeń osób zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego zostaje wycofany.

Warto wskazać, że płatnicy składek sporządzający korekty dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 - 2021,  do 31 stycznia 2024 r.  będą stosować wycofany raport miesięczny ZUS RZA.

Zmianie uległy także kody tytułów ubezpieczeń. Dotychczasowy kod 2240 xx (członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) zostanie zastąpiony brzmieniem - „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Dodano także nowy kod 2330 xx - „małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Będzie on obowiązywał od 1 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów - opublikowane w dniu 23.11.2021  na www.legislacja.gov.pl...


autor: Agata Pinzuł

źródło: www.inforfk.pl