Niepełnosprawni

Zmiany dla emerytów i rencistów. Waloryzacja będzie dla nich korzystniejsza

21 styczeń 2022

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w której znalazły się także zmiany w 500+ dla osób niesamodzielnych. Już od marca próg dochodowy uprawniający do tej pomocy ma wzrosnąć z korzyścią dla niemal 400 tysięcy seniorów. Tak, by po waloryzacji emeryci i renciści korzystający ze świadczenia uzupełniającego nie stracili pieniędzy. Takie podwyżki progu mają być co rok.

źródło: fot. pixabay

W trakcie prac w Sejmie nad nowelizacją do rządowego projektu ustawy dodano zazapis zakładający zmiany w kryterium dochodowym w świadczeniu uzupełniającym, czyli 500+ dla osób niesamodzielnych. To osoby, które potrzebują pomocy innych w wykonywaniu prostych życiowych czynności jak zakupy, przygotowanie posiłków, ubieranie. Gdy przepisy zostaną uchwalone, takie osoby nie będą już musiały się martwić, czy waloryzacja emerytury lub renty nie pozbawi ich przypadkiem tzw. 500+ dla niesamodzielnych.

Co się zmienia? Próg wzrośnie wraz z emeryturą

Jak zauważa "Fakt", gdyby kryterium dochodowe nie zostało teraz zmienione, po marcowej waloryzacji seniorzy mieliby zmniejszone swoje 500+ lub w ogóle odebrane.

Dziś, jeśli ich dochód (zazwyczaj jest to renta lub emerytura — red.) nie przekracza 1272,08 zł brutto, otrzymują co miesiąc 500 zł. Jeśli dochód jest wyższy, wtedy pomoc jest pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Przy 1772,08 zł dochodu 500+ osobie niesamodzielnej już nie przysługuje.

Próg ten wprowadzono w ustawie "na sztywno", co oznacza, że przy każdorazowej waloryzacji rząd musi zmieniać przepisy, tak by osoby niepełnosprawne nie straciły 500+. W myśl nowych przepisów próg dochodowy będzie podnoszony automatycznie co roku o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur....


źródło: www.onet.pl