Praca

Niedziela wolna czy pracująca – dla kogo to prawo?

05 październik 2022

„Niedziela wolna czy pracująca – dla kogo to prawo?” - pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowa w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 28 września 2022 roku. Jej organizatorami byli OIP w Poznaniu oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM. Honorowy patronat objęli rektor uczelni i Główny Inspektor Pracy.

źródło: Canva.pl

Kolejna konferencja pod patronatem Głównego Inspektora Pracy

To była już szósta konferencja zorganizowana w ramach cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. Jest to efekt porozumienia między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu. Celem współpracy jest stworzenie płaszczyzny do rozmów na tematy bliskie współczesnemu człowiekowi pracy.

Niedziela wolna czy pracująca?

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską – rektora UAM, prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka – dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz Pawła Ciemnego – p.o. okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Anna Musiała, która wprowadziła słuchaczy w temat instytucji niedzieli i święta w prawie pracy w kontekście przemian społeczno-kulturowo-technicznych. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przybliżyła problematykę przestrzegania przepisów dotyczących niedzieli i świąt w świetle kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy. Dziekan Wydziału Prawa SWPS prof. dr hab. Adam Bodnar przedstawił ograniczenia pracy w niedziele i święta w świetle praw i wolności obywatelskich. Nie zabrakło także prelekcji na temat rekompensaty za pracę w niedziele i święta, którą w oparciu o doktrynę i praktykę przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnim prelegentem był przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Regionu Wielkopolska Jarosław Lange, który zaprezentował ideę niedzieli wolnej od pracy w świetle postulatów związków zawodowych. Konferencję zakończono otwartą dyskusją, podczas której słuchacze mogli zadawać pytania komentatorom.Źródło informacji: kadry.infor.pl