Biznes

Firmy mają poważny problem z pracownikami. Niewiele próbuje go rozwiązać

13 październik 2022

Braki kompetencyjne pozostają jednym z najważniejszych czynników charakteryzujących obecny rynek pracy. Jednak większość pracodawców nie podejmuje działań, które pomogłyby im niwelować negatywne skutki braku kompetencji na ich działalność. Tylko co czwarta firma diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebować w ciągu najbliższych dwóch lat.

źródło: Canva.com

  • Z raportu Polskiego Forum HR "Trendy w zatrudnieniu 2022" wynika, że 9 proc. przebadanych firm twierdzi, że braki kompetencyjne ograniczały możliwości rozwoju organizacji. 23 proc. je odczuło, ale nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa.
  • Niestety nadal bardzo niski odsetek firm diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebowała w ciągu najbliższych dwóch lat. Tylko co czwarta firma dokonuje tej analizy.
  • Firmy deklarują też, że zmiana kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat, będzie dotyczyła 19 proc. pracowników na stanowiskach produkcyjnych i 21 proc. na stanowiskach nieprodukcyjnych.


Z raportu Polskiego Forum HR "Trendy w zatrudnieniu 2022" wynika, że 9 proc. przebadanych firm twierdzi, że braki kompetencyjne ograniczały możliwości rozwoju organizacji. 23 proc. je odczuło, ale nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa.

Najczęściej braki kompetencyjne diagnozują duże firmy - 40 proc. Największe deficyty  deklarują firmy sektora transportu i logistyki oraz motoryzacji. Najbardziej są one odczuwalne w regionie centralnym oraz południowo-zachodnim.

W badanym okresie listę kompetencji najtrudniejszych do pozyskania otwierają kompetencje: techniczne i inżynieryjne, sprzedażowe i marketingowe oraz umiejętności obsługi maszyn.

Nadal bardzo niski odsetek firm diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebować w ciągu najbliższych dwóch lat. Tylko co czwarta firma dokonuje tej analizy. Najczęściej robią to duże firmy (33 proc.), znacznie rzadziej firmy średnie (25 proc.) i małe (23 proc.).Czytaj więcej: pulshr.pl
Źródło informacji: pulshr.pl