Praca

Raport - małe firmy szukają sposobów na motywowanie pracowników

08 grudzień 2022

Aż 42 proc. pracowników małych firm, zatrudniających do 100 osób, przyznaje, że rozgląda się za lepiej płatną pracą. 70 proc. ankietowanych twierdzi, że musi szukać oszczędności w domowym budżecie, by starczyło pieniędzy na wszystkie opłaty i niezbędne potrzeby – wynika z najnowszego badania Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

źródło: Canva.com

Kryzys odciska piętno na firmach, które muszą liczyć się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. W szczególnie trudnym położeniu znalazły się małe przedsiębiorstwa. Już teraz z jednej strony walczą o to, żeby utrzymać się na rynku,  z drugiej - muszą stawić czoło presji podwyżkowej, a w przyszłości zadbać o to, by specjaliści nie odeszli do większych firm, skuszeni wyższymi zarobkami i rozbudowanymi pakietami świadczeń pozapłacowych.

Presja inflacyjna dotyka zarówno duże organizacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Pracownicy – w obawie o swoją sytuację finansową – jako jeden z priorytetów stawiają poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, dlatego przy decyzji o zmianie pracy lub przyjęciu oferty zatrudnienia często kluczowym czynnikiem staje się wysokość wynagrodzenia. Co jednak w sytuacji, jeśli pracodawcy nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie płac na oczekiwanych przez pracowników warunkach? Jednym z rozwiązań są świadczenia pozapłacowe, które mogą w pewien sposób zrekompensować podwyżkę, a jednocześnie realnie zwiększyć siłę nabywczą pracownika.


Benefity w małych firmach – standard czy rzadkość?

Małe firmy z reguły nie mają tak mocno rozbudowanych koszyków benefitowych jak korporacje, jednak w obecnej sytuacji to nie ilość, a jakość i adekwatność proponowanych świadczeń odgrywają szczególną rolę. Proponowane przez małą firmę benefity nie muszą zmieniać się jak w kalejdoskopie. Ważne natomiast, by były praktyczne, uniwersalne i dostosowane do potrzeb pracowników, dlatego warto odpowiednio wcześniej poznać preferencje zatrudnionych i porozmawiać o ich potrzebach i oczekiwaniach.

Jak wynika z badania zrealizowanego dla Sodexo „Potrzeby pracowników 2022”, najbardziej pożądane w małych firmach są takie świadczenia jak: pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny (58 proc. wskazań), dofinansowanie wypoczynku (52 proc.), ubezpieczenie na życie (40 proc.), karty przedpłacone (35 proc.) oraz zapomogi i pożyczki na preferencyjnych warunkach (23 proc.).

Jak twierdzą autorzy badania, zaoferowanie dopasowanego benefitu pozwoli wzmocnić domowy budżet pracownika w obliczu piętrzących się codziennie wydatków, tak jak ma to miejsce np. w przypadku dofinansowania posiłków pracowniczych. Rola benefitów żywieniowych stale rośnie, właśnie z uwagi na aktualną sytuację związaną z wysokimi cenami żywności. Blisko 80 proc. badanych pracowników, którzy nie mają regularnie dofinansowanych posiłków w pracy, przyznaje, że chciałoby otrzymywać taki benefit. Wśród wskazywanych form są m.in. karty przedpłacone i kupony na posiłki. Mając dofinansowanie, można łatwiej sobie poradzić z codziennymi wydatkami, a jednocześnie zadbać o podstawowe potrzeby i priorytety zdrowotne.


Kluczowe obszary wsparcia – czego szukają pracownicy?

W jakich obszarach pracodawcy i właściciele małych firm powinni szczególnie wspierać pracowników? Zdaniem uczestników badania Sodexo są to:

  • wsparcie finansowe w okresie Bożego Narodzenia i innych świąt
  • zdrowie (np. wsparcie psychologiczne, dodatkowe ubezpieczenia medyczne)
  • zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
  • bezpieczeństwo (np. poprzez zapewnienie dobrych warunków pracy i dostępu do benefitów żywieniowych, dzięki którym można zadbać o regularne odżywianie i lepiej radzić sobie w obliczu codziennych wydatków).

Zatrudnieni w małych firm doceniają również pracodawców, którzy dbają o wsparcie bliskich pracownika, np. poprzez zaoferowanie ulg i dodatkowego wsparcia czy dofinansowanie posiłków, które realnie odciąży pracowniczy portfel.


Wyjątkowość małych firm – jak ją wykorzystać, aby przyciągnąć talenty?

Aspekt finansowy jest ważny, ale nie jedyny z perspektywy oceny miejsca pracy. Jak pokazuje raport Sodexo „Bez maski. Pracownik tu i teraz”, małe firmy cenione są za kameralną atmosferę, możliwość współdecydowania i wpływu, a także za bliskie relacje, dające poczucie przynależności do społeczności firmowej, co w dzisiejszych, post pandemicznych czasach naznaczonych izolacją często ma fundamentalne znaczenie. Jednocześnie przed liderami małych firm pojawia się wiele wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem, przejrzystą komunikacją i delegowaniem zadań tak, by każdy znał swoją rolę i nie czuł się przeciążony ilością obowiązków. Aby budować przewagę na rynku, należy postawić na rozwój kompetencji menedżerskich oraz autentyczne, naturalne przywództwo.

Badanie potwierdza, że w oczach pracowników małych firm najważniejszymi elementami kultury organizacyjnej są docenianie (81 proc.) oraz relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie (61 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: celebrowanie wszystkich, nawet drobnych sukcesów (33 proc.), spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia (33 proc.), relacje również poza miejscem pracy, a także utożsamianie się z celami, misją i wartościami organizacji. Warto więc wykorzystać te okazje i wziąć pod uwagę potrzeby pracowników, by mogli spędzić razem czas w wyjątkowej atmosferze.

– W małych firmach, w niewielkich zespołach relacje między pracownikami są wyjątkowo bliskie. Zbliżające się święta to doskonała okazja, żeby skorzystać z siły tkwiącej w kompaktowej organizacji, z kameralnej atmosfery i braku anonimowości, po to by wspólnie spędzić czas, okazać sobie nawzajem wdzięczność, powiedzieć zwykłe „dziękuję”. Dla pracowników docenianie ma szczególną moc motywacyjną. Obok świątecznych upominków czy benefitów finansowych to właśnie wzmocnienie społeczności firmowej będzie miało szczególny wymiar, gdyż pozwoli rozwijać relacje i poczucie bezpieczeństwa - mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Ogólnopolskie badanie „Potrzeby pracowników 2022” – składające się z dwóch części – zostało przeprowadzone na zlecenie Sodexo przez pracownię PBS, w dniach 8 czerwca -15 czerwca 2022 r. W badaniu wzięło udział 1211 pracowników firm zatrudniających powyżej 10 osób, z czego 469 respondentów zatrudnionych w organizacjach liczących pomiędzy 10 a 100 osób.Źródło informacji: prawo.pl