Niepełnosprawni

Konsultacje dotyczące założeń konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

18 kwiecień 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.

źródło: www.pfron.org.pl

Ogłoszenie konkursu nastąpi na podstawie art.  1 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.).

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 września 2019 roku do dnia
30 września 2023 roku w ramach dwóch okresów finansowania

 1. pierwszy okres – od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2021 roku,
 2. drugi okres – od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2023 roku (tryb pozakonkursowy).

W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII pilotażowego programu „ABSOLWENT”, tj.:

 1. obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 2. obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
  2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
 3. obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”....

czytaj więcej: www.pfron.org.pl


autor: Barbara Czyżak

źródło:www.pfron.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.