Prawo

Czy pracodawca ma prawo nie wydać świadectwa pracy?

17 czerwiec 2019

Bywa, że musimy udowodnić nasze doświadczenie zawodowe. Co jeśli nie mamy potrzebnych dokumentów?

Jeden z naszych czytelników przesłał do nas pytanie dotyczące świadectwa pracy.

 

    - Co mam robić, mój były szefuncio nie dał mi świadectwa pracy. Mam problem, bo chcem iść do innej firmy, ale oni chcom ode mnie świadectwo pracy!

Na pytanie odpowiada radca prawny Kacper Białostocki.

"Dzień dobry,

Problematyka nie jest zbyt skomplikowana więc postaram się w miarę syntetycznie odpowiedzieć na Pana pytania

Sytuacja dotyczące braku wydania świadectwa pracy jest oczywistym naruszeniem przepisów prawa pracy i nie ma dla niej usprawiedliwienia. Zgodnie bowiem z art. 282 § 1 pkt 3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) kto, wbrew obowiązkowi, nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Obowiązek tan ciąży na pracodawcy zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy, a wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Z kolei art. 99 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (z tym, że odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni).

Reasumując były pracodawca naraża się na odpowiedzialność karną jak i cywilną – odszkodowawczą, gdyż może Pan złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jak żądać wydania świadectwa pracy i odszkodowania związanego z niewydaniem świadectwa w terminie....

czytaj więcej: www.zinfo.pl


autor: Kacper Białostocki

źródło: www.zinfo.pl

 


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.