Prawo

Dwie teczki z różnym okresem przechowywania i tylko jedno świadectwo pracy

18 październik 2019

Gdy z pracownikiem zatrudnionym przed 2019 r. zawieramy w tym roku kolejną umowę o pracę, trzeba mu założyć nową teczkę. Przechowujemy ją tylko 10 lat, a starą – aż 50. Aby akta były kompletne, do tej drugiej można dołączyć kopię świadectwa pracy – twierdzi resort rodziny.

źródło: ShutterStock, gazetaprawna.pl

Resort rodziny konsekwentnie twierdzi, że ponowne nawiązanie stosunku pracy z osobą zatrudnioną przed 1 stycznia 2019 r. oznacza przy zachowaniu ciągłości zatrudnienia konieczność założenia nowych akt osobowych, co jest podyktowane różnymi okresami przechowywania akt dotyczących obydwu stosunków pracy. Niemniej jednak w takim przypadku wystawia się jedno świadectwo pracy – na koniec zatrudnienia (o ile pracownik nie zawnioskuje o jego wystawienie po zakończeniu pierwszej umowy o pracę). Trafia więc ono do nowych akt osobowych, które w praktyce będą przechowywane krócej od dotychczasowych, tj. przez okres 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Dojdzie więc do kuriozalnej sytuacji, w której poprzednia teczka będzie przechowywana według starych reguł, a więc dłużej, bo przez 50 lat od daty zwolnienia pracownika, a mimo to nie będzie zawierała w części C świadectwa pracy.

W związku z powyższym w praktyce pojawiło się pytanie, czy do części C pierwszych akt osobowych nie należy zrobić kopi świadectwa pracy. W swoim stanowisku w tej kwestii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęło, że sytuacja taka jest możliwa ze względu na wynikającą z art. 94 pkt 9b k.p. zasadę kompletności dokumentacji, jednak podkreśliło jednocześnie, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy. Resort zauważył bowiem, że kopiowane świadectwo pracy będzie obejmowało dłuższy czas zatrudnienia niż okres, którego dotyczy ta dokumentacja. Pogląd MRPiPS wydaje się jednak zbyt daleko idący. W świadectwie pracy mogą być bowiem zawarte dane, które dotyczyły np. tylko kolejnego stosunku pracy, a wobec tego pojawi się ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – wątpliwe jest tu istnienie podstawy prawnej do przetwarzania takich danych. ...

czytaj więcej: www.gazetaprawna.pl


autor: Łukasz Prasołek

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.