Prawo

Od 4 sierpnia 2020 r. ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

31 lipiec 2020

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.

źródło: www.gov.pl

Po otrzymaniu zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ważne:

    test wykonasz bezpłatnie,
    test musisz wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
    aktualną listę punktów pobrań znajdziesz w serwisie pacjent.gov.pl,
    o wyniku testu poinformuje Cię telefonicznie ośrodek,
    warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.

Na rehabilitację zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Nie planuj podróży zanim ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!
Pamiętaj, poinformuj:

    swój oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
    ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.

Jeśli jesteś na kwarantannie albo w izolacji lub przebywasz z osobą w kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, nie możesz zgłosić się do ośrodka! POZOSTAŃ W DOMU! Nie jedź!...

źródło: www.gov.pl