Praca

Cięcia wynagrodzeń i przez kryzys gorsze umowy. Pracownicy nie muszą się godzić

10 wrzesień 2020

Jesień może być czasem dużych zmian strukturalnych na rynku pracy. Wielu pracowników może spodziewać się zmiany umów o pracę, obniżek wynagrodzeń lub nawet zwolnień. - Co do zasady zmiana warunków pracy i płacy może zostać zmieniona przez porozumienie z pracownikiem - nie ma on obowiązku podpisania takiego porozumienia - mówi radca prawny mec. Mateusz Galikowski.

źródło: fot. shutterstock, www.pulshr.pl

  • Statystyki bezrobocia, te oficjalne, są krzepiące. Obawiamy się jednak, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiele osób traci pracę i szuka następnej bez pośrednictwa urzędów. Statystyki nie obejmują także problemu "półbezrobocia" - mówi Małgorzata Marczulewska.
  • Pracodawcy zapowiadają, że nie jest wykluczone, iż w wyniku restrukturyzacji stanowiska będą redukowane, łączone z innymi lub pracownikom proponowane będą nowe umowy na gorszych warunkach.
  • Pracownik nie ma obowiązku podpisania porozumienia. Istnieje również możliwość złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy - tu pracownik może się odwołać od takiego wypowiedzenia - mówi mec. Mateusz Galikowski.

Wiele wskazuje, że jesień na rynku pracy będzie czasem bardzo trudnym dla wielu branż.

  - Do naszego stowarzyszenia dociera dużo sygnałów od osób, które tracą pracę lub pracodawcy zapowiadają, że nie jest wykluczone, iż w wyniku restrukturyzacji ich stanowiska będą redukowane, łączone z innymi lub proponowane będą im nowe umowy na gorszych warunkach - mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. - Statystyki bezrobocia, te oficjalne, są krzepiące. Obawiamy się jednak, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiele osób traci pracę i szuka następnej bez pośrednictwa urzędów. Statystyki nie obejmują także problemy "półbezrobocia", a to ogromna liczba osób, którzy straciły pełne etaty.

Zjawisko "półbezrobocia" to nowe pojęcie, które powoduje, że wszelkie dane dotyczące bezrobocia mogą okazać się nierzetelne. Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom informuje, że pojawia się wielu pracownikach, którzy nie stracili pracy, a np. część etatu lub zaproponowano im umowę cywilnoprawną. Największy odsetek pracowników półbezrobotnych to zatrudnieni w branży kreatywnej, ale też informatycy czy księgowi

Zjawisko "półbezrobocia" to problem poważny, bo ktoś, kto stracił cząstkę etatu, nie jest bezrobotny i nie przysługują mu  świadczenia z tego tytułu, a jednocześnie wysokość wynagrodzenia nie jest wystarczająca, by pokryć wszelkie życiowe zobowiązania

Przybywa półbezrobotnych w Polsce...

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Anna Trojanowska

źródło: www.pulshr.pl