Niepełnosprawni

Refundacja składek ZUS i KRUS - poradnik

19 listopad 2020

Refundacja składek ZUS przewidziana jest dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, a refundacja z KRUS dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników. Jaki jest termin składania wniosku Wn-U-G i Wn-U-A? Jak je uzupełnić? Przeczytaj poradnik.

źródło: fot. infor.pl

Refundacja składek ZUS i KRUS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował broszurę dla tych, którzy mogą wnioskować o refundację składek.

Broszura zawiera komplet informacji na temat możliwości refundacji oraz instrukcję wypełniania wniosków.

Spis treści:

 1. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
 • Podstawy prawne i beneficjenci pomocy
 • Status osoby niepełnosprawnej
 • Pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołostwie

2. Refundacja składek ZUS

 • Warunki ubiegania się o refundację składek ZUS
 • Rejestracja niepełnosprawnego przedsiębiorcy
 • Termin składania wniosku Wn-U-G
 • Wysokość, termin i sposób wypłaty refundacji składek ZUS
 • Jak uzupełnić wniosek Wn-U-G
 • Jak uzupełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis INF-O-PdM
 • Jak uzupełnić formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie INF-O-PdR

3. Refundacja składek KRUS

 • Warunki ubiegania się o refundację składek KRUS
 • Rejestracja rolnika
 • Termin składania wniosku Wn-U-A
 • Wysokość, termin i sposób wypłaty refundacji składek KRUS
 • Jak uzupełnić wniosek Wn-U-A
 • Jak uzupełnić formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie INF-O-PdR

4. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

 • Zalety korzystania z SODiR
 • Forma zmiany sposobu wysyłania dokumentów z papierowej na elektroniczną lub wystąpienia o nowe hasło do SODiR
 • Rekomendacje techniczne dla aplikacji SODiR on-line
 • Generowanie certyfikatu PFRON
 • Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego
 • Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów

5. Kontakt z PFRON w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

6. Wzory wniosków i formularzy....


źródło: www.infor.pl