Praca

Praca zdalna: jakie narzędzia i materiały ma zapewnić pracodawca

20 listopad 2020

Przepisy nie ograniczają pracodawcy w zakresie decyzji, jakie narzędzia zapewnić osobom pracującym zdalnie. Musi jednak uważać, aby wszystkich pracowników traktować równo.

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Narzędzia i materiały potrzebne pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma obowiązek zapewnić pracodawca (art. 3 ustawy COVID-19). Zatrudniony może używać do pracy własnych sprzętów, jeśli zapewnia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych. Ustawa COVID nie nakłada przy tym na pracodawcę obowiązku zwrotu kosztów używania przez pracownika własnych narzędzi.

Różnice tylko uzasadnione

Podstawowym narzędziem, bez którego nie może odbywać się praktycznie żadna praca zdalna, jest komputer. Ewentualne powierzanie dodatkowych narzędzi, jak monitor, telefon służbowy czy samochód należy powiązać ze specyfiką branży czy stanowiska i indywidualnie rozważyć potrzebę ich zapewnienia.

Pracodawca zawsze może wyposażyć pracownika w narzędzia, które uzna za niezbędne do wykonywania określonych obowiązków. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu służbowego mienia powinien jednak obiektywnie ocenić swoje możliwości zaoferowania wszystkim pracownikom porównywalnej ilości i rodzaju narzędzi do pracy z domu. Różnicowanie dostępu pracowników – w szczególności zajmujących to samo stanowisko lub mających te same obowiązki – do sprzętu i zapewnianych na czas pracy zdalnej środków może bowiem zostać uznane za nierówne traktowanie lub przejaw dyskryminacji.

Komfort psychiczny

Pracujący zdalnie wciąż są częścią zespołu w takim stopniu i na takich zasadach, jak pracownicy wykonujący obowiązki w siedzibie firmy. Pracodawca powinien się więc postarać, aby wykonywanie obowiązków poza zakładem pracy miało jak najmniejszy wpływ na komfort i warunki pracy....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Agata Kałwińska

źródło: www.rp.pl