Niepełnosprawni

PFRON wydłuża pomoc poszkodowanym w czasie pandemii

20 listopad 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża do 5 miesięcy okres wypłaty świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które w czasie pandemii nie mogą korzystać z zajęć w placówkach terapeutycznych. Fundusz przedłuża też termin składania wniosków i zwiększa refundację samorządowych projektów.

źródło: fot. pixabay

Program PFRON pozwala dofinansować koszty domowej opieki osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia - ich opiekunowie. Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy.

Z programu skorzystają m.in. niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. Wnioski można składać w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Samorządy powiatowe, które w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 100 tys. zł refundacji poniesionych kosztów.

Zgodnie z nowymi zasadami Fundusz zwiększa wysokość refundacji do 100% kosztów dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych czy innych artykułów pierwszej potrzeby oraz świadczenia pomocy psychologicznej. Pozostałe projekty mogą natomiast uzyskać - tak jak dotychczas - refundację w wysokości do 50% kosztów....

źródło: www.gofin.pl