Kariera

Menedżerowie średniego szczebla zagrożeni brakami kompetencji

11 styczeń 2021

Niepokojąco niski jest wynik w kategorii samorozwoju, gdzie 57 proc. menedżerów znalazło się poniżej średniej. Nie wymaga się tego od nich, nie zachęca i nie widzi połączenia pomiędzy samorozwojem a skutecznością. Skutek takiego stanu rzeczy? Często zarządzanie w skali mikro, załatwianie spraw samemu, nadgodziny i pogłębiające się przemęczenie. Kto i jak może tu pomóc? Z nadzieją patrzę w stronę HR - tak wyniki badania „Priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości. Ogólnopolskie badanie HR” komentuje Ela Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute.

źródło: fot. shutterstock, www.pulshr.pl

  • Badania „Priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości. Ogólnopolskie badanie HR” - dzieło Talent Deveploment Institute przeprowadzono w środku pandemii (na przełomie sierpnia i września 2020 roku). Wzięło udział prawie 100 firm, większość z dużych i średnich organizacji reprezentujących duży zakres branż.
  • Wniosek? Odwaga menedżerska, motywowanie i budowanie zaangażowania oraz odporność psychiczna to - w ocenie HR - najważniejsze kompetencje menedżerów wyższego i średniego szczebla.
  • – Menedżerowie, które są na tych samych stanowiskach od lat i wydaje im się, że nie muszą nic dziś robić, bo "są tu, gdzie są", spotkają się - moim zdaniem - z dużym rozczarowaniem i bolesnym lądowaniem - wskazuje coach Małgorzata Jakubicz.

  - Wyniki badania nie są dla nas zaskakujące. Od dawna mówimy o rozwoju takich kompetencji menedżerskich, jak odwaga menedżerska, motywowanie oraz odporność psychiczna - komentuje Ela Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute. - Jednak cały czas zaskakuje, że chociaż podkreślamy, jak ważne jest budowanie kultury organizacyjnej pełnej pasji i zaangażowania - w wielu firmach nadal jest to oczekiwanie tylko na poziomie deklaratywnym.

Braki u menedżerów.

Okazuje się, że aktualny poziom trzech najważniejszych kompetencji u top menedżerów pozostaje - ogólnie mówiąc - średni. Tylko około 30 proc. posiada poziom kompetencji na najwyższym poziomie (8-10) i aż w około 40 proc. przypadków brakuje dwóch kluczowych kompetencji: odwagi menedżerskiej i motywowania/budowania zaangażowania ludzi (oceny 5 i poniżej).

  - Jeśli na pozycjach menedżerskich mamy ludzi, którzy deklaratywnie mówią, że zaangażowanie zespołu jest najważniejsze, a sami w sobie nie są w stanie wydobyć prawdziwego zaangażowania czy pasji do tego co robią, to nigdy nie będziemy w stanie zbudować kultury organizacyjnej naprawdę pełnej pasji. Tym samym niemożliwe stanie się osiąganie celów biznesowych, szczególnie w czasach zmiany, niepewności i nowych wyzwań - wyjaśnia ekspertka Talent Development Institute.

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

źródło: www.pulshr.pl