Kariera

Restrukturyzacja w firmie: jak zadbać o dobro pracowników

14 styczeń 2021

rocesy restrukturyzacyjne nie należą do łatwych, prostych czy bezbolesnych. Ich dobre przygotowanie powinno uwzględniać interesy pracowników. Jak współpracować z załogą? Jaka może być rola outplacementu? Jakich błędów unikać i jakie mogą być ich konsekwencje?

źródło: fot. shutterstock, www.pulshr.pl

  • W procesie restrukturyzacji ważne jest, aby pracownicy wiedzieli, jak będzie wyglądało wsparcie.
  • Istotną rolę odgrywają menedżerowie, którzy są ambasadorami zmiany - kluczowe jest ich dobre przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia tego procesu. 
  • Transparentna komunikacja na wszystkich poziomach, zarówno wewnątrz jak na zewnątrz organizacji, ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu restrukturyzacji.

W dobie pandemii i wywołanego nią lockdownu gospodarki dla wielu firm restrukturyzacja to konieczność. Niejeden pracodawca stanął w ostatnim czasie przed koniecznością dostosowania organizacji pracy i struktury zatrudnienia do nowych realiów rynkowych.

Nie ma uniwersalnego sposobu na poradzenie sobie z istniejącymi problemami, ponieważ pandemia w różnym stopniu i w różny sposób wpłynęła na przedsiębiorców. Warto jednak zadbać o pracowników.

Prawo pomaga pracownikom.

Jak zaznacza Agnieszka Lisiecka, wspólnik kierujący praktyką prawa pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, pewną gwarancję zapewnia nie tyle firma, ile przepisy prawa dotyczące zwolnień grupowych. Otóż pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika, jeśli będzie rekrutować pracowników w tej samej grupie zawodowej. Pracownik musi jednak zgłosić zamiar podjęcia zatrudnienia u byłego pracodawcy.

Ponadto pracodawca decydujący się na zwolnienia monitorowane (obejmujące co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy) musi uzgodnić z powiatowym urzędem pracy formy pomocy ułatwiającej znalezienie nowej pracy poprzez chociażby umożliwienie efektywnego przekwalifikowania.

  - Oferowane wsparcie jest dla pracowników bezpłatne i polega na usługach z zakresu m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń (w tym w postaci wypłaty świadczenia szkoleniowego przez pracodawcę). Może się to także wydarzyć między innymi poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi oferującymi wsparcie w postaci outplacementu. Firmy tego typu mają wypracowane skuteczne rozwiązania w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie bezpośrednio z rynku pracy – mówi Agnieszka Lisiecka.

Pracodawcy wyciągają rękę....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Justyna Koc

źródło: www.pulshr.pl