Prawo

Zwrot służbowego auta czasem na siłę

26 luty 2021

Z osobą, który nie chce oddać firmowych narzędzi pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę. Może też zgłosić sprawę organom ścigania i złożyć pozew w sądzie cywilnym.

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Wszelkie narzędzia pracy – samochód, telefon czy komputer, które pracodawca powierza pracownikowi, stanowią, co do zasady, własność pracodawcy. Pracodawca, jako właściciel rzeczy, ma prawo żądać jej zwrotu w każdym czasie, a pracownik ma obowiązek to żądanie spełnić.

Przekazanie narzędzi pracy pracownikowi do tymczasowego użytkowania ma swój określony cel (wykonywanie obowiązków pracowniczych), ale też pewien skończony – choć nie zawsze z góry określony – czasokres, wyznaczony zwykle okresem zatrudnienia.

Najczęściej ten okres kończy bieg w chwili rozwiązania stosunku pracy. Bywa jednak, że dzieje się to wcześniej. Pracodawca może wezwać do zwrotu powierzonego mienia (np. samochodu) pracownika, który np. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim albo jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca ma do tego prawo....


czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Nicole Gerwat

źródło: www.rp.pl