Praca

Coraz mniej pracy tymczasowej. Mężczyźni w trudniejszej sytuacji

04 maj 2021

Jak podaje Eurostat, umowy na czas określony stanowiły 10,6 proc. całkowitego zatrudnienia w UE w ostatnim kwartale 2020 r. Dla porównania w czwartym kwartale 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7 proc. Mamy więc do czynienia ze spadkiem.

źródło: fot. Pixabay

Według Eurostatu w drugim kwartale 2020 r. udział pracy tymczasowej spadł o 1,3 punktu procentowego dla obu płci - w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. Po tym okresie nastąpiło powolne ożywienie. Co istotne, wzrost był niższy w przypadku pracy tymczasowej mężczyzn - dotyczy to obu ostatnich dwóch kwartałów 2020 roku.

Pomimo ożywienia i wzrostu liczby kontraktów czasowych w drugiej połowie ubiegłego roku nadal na koniec 2020 roku liczba umów na czas określony była niższa niż rok wcześniej - o 1,1 punktu procentowego mniej niż w czwartym kwartale 2019 r. w przypadku mężczyzn i 0,9 punktu procentowego mniej w przypadku kobiet.


Źródło: Eurostat
Źródło: Eurostat

Warto przypomnieć dane Polskiego Forum HR na temat pracy tymczasowej w Polsce. W ubiegłym roku liczba pracowników tymczasowych zmniejszyła się o ok. 10 proc., co zdaniem PFHR wydaje się nie najgorszym wynikiem, biorąc pod uwagę ogromne spadki na początku roku. W całej Polsce liczba pracowników tymczasowych w 2020 roku wyniosła ok. 641 tys. osób.

  - Musimy pamiętać, że spadek liczby pracowników tymczasowych towarzyszy nam już od kilku lat, czego główną przyczyną był rynek pracownika i duża łatwość w dostępie do stałych miejsc pracy. Co naturalne, dla dużej części społeczeństwa praca tymczasowa zawsze pozostaje opcją drugiego wyboru. Fakt ten przekłada się to na rosnącą liczbę obywateli państw trzecich, którzy świadczą pracę tymczasową w Polsce - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR....

autor: jk

źródło: www.pulshr.pl