Polityka prywatności portalu Werbeo.pl

Informacje ogólne

Administratorem Portalu werbeo.pl jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, adres siedziby: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2, adres do doręczeń: 37-700 Przemyśl, ul.Fredry 1/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236, REGON: 180950466, adres poczty elektronicznej: biuro@obpon.pl – dalej zwana OBPON.

Portal zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku ww. dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.

Dane zbierane od Użytkowników

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe werbeo.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną są uprawnione do kontroli swoich danymi osobowymi. OBPON ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług drogą elektroniczną, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) znajdujących się na naszych stronach internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Portal wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika jedynie podczas korzystania z Portalu. Pliki „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Administratora

1. Spośród ww. plików można wyróżnić te, które są niezbędne do działania Portalu i wykorzystywane są, w celu:

a) Utrzymanie sesji Użytkownika;

b) Zapisanie stanu sesji Użytkownika;

c) Umożliwienie autoryzacji przy logowaniu;

d) Monitoring dostępności usług.

2. Kolejna kategoria plików cookies, ułatwia jedynie korzystanie z Portalu, w następujący sposób:

a) Personalizacja Portalu (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)

b) Poprawienie wydajności Portalu – (na przykład: analizowanie jak użytkownicy korzystają z Portalu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedza, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Portalu.)

c) Zapamiętanie danych i wyborów Użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie)

d) Poprawiające funkcjonalność – (na przykład: zapamiętanie ustawienia i wybory Użytkownika np. region, w którym się znajduje, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi.

e) Reklamowe – dostarczają Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.

f) Umożliwienie interakcji z Portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie znajomych czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony).

g) Tworzenie statystyk tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Portal (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających)oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi;

h) Zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

i) Przywrócenie sesji;

j) Zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii wyszukiwania;

k) Wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Udostępniania danych osobowych osobom trzecim

1. Gromadzone w dziennikach logów dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem z zastrzeżeniami podanymi poniżej. OBPON nie identyfikuje Użytkowników Portalu.

2. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Portalu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa zazwyczaj umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w „Ustawieniach” odpowiedniej przeglądarki internetowej (w zależności od rodzaju oprogramowania, informacje te mogą się znajdować w innym miejscu).

2. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na dostęp do stron Portalu.

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Portalu reklamodawców.