Polityka prywatności portalu Werbeo.pl

Informacje ogólne

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Rzeszowie (OBPON), będąca właścicielem serwisu WERBEO.pl („Serwis”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu, przygotowaliśmy niniejszy dokument, zwany Polityką prywatności („Polityka”).

 1. Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez OBPON, w tym m.in.:
  • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi OBPON;
  • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego OBPON gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
  • wyjaśnia, kiedy i dlaczego OBPON będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami;
  • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
 2. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:
  (1) użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy i korzystającym z usług oferowanych w związku z założeniem konta;
  (2) użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, tj. korzystającym z Serwisu w celach niewymagających rejestracji, jak przesłanie formularza kontaktowego;
  (3) przedstawicielem użytkownika Serwisu, posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, tj. osobą reprezentującą lub występującą z ramienia w/w użytkownika.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).
 4. Portal zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku ww. dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236, REGON: 180950466- dalej zwana OBPON („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na w/w adres korespondencyjny bądź pod adresem e-mail: biuro@obpon.pl.

Dane zbierane od Użytkowników

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością w Serwisie. Będą to w szczególności:
  • informacje podane przez Ciebie w związku z wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;
  • dane dotyczące wyszukiwanych i przeglądanych przez Ciebie ofert pracy,
  • dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego czy przeglądarki;
  • inne dane zawarte w plikach cookies.
 2. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy, dodatkowo przetwarzamy informacje uzyskane od Ciebie w związku z:
  • zakładaniem konta w Serwisie;
  • prowadzeniem rozmów telefonicznych i spotkań; oraz
  • uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji i deponowaniem dokumentów w Serwisie (dotyczy użytkowników posiadających zarejestrowane konto Kandydata).
 3. Pamiętaj, że Serwis jest platformą umożliwiającą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, dlatego Administrator może zbierać i przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia Kandydatów, w tym informacje o ich niepełnosprawności. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia i personalizacji doświadczenia naszych użytkowników podczas szukania pracy, zwiększenia przydatności usług i podnoszenia ich jakości.
 4. Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe werbeo.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną są uprawnione do kontroli swoich danymi osobowymi. OBPON ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług drogą elektroniczną, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

 1. OBPON nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik wysyła podanie o pracę do pracodawcy, korzystając z naszej Strony lub gdy udostępnia on swoje CV do przeglądania pracodawcom.
 2. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem Serwisu, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i konsultacyjne).
 3. Ponadto jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe możemy udostępniać wybranym rekruterom (pracodawcom) na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.
 4. Każdy z w/w podmiotów, któremu udostępnione zostały Twoje dane osobowe, staje się odrębnym i niezależnym od OBPON administratorem danych osobowych, w związku z czym, spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 5. Gromadzone w dziennikach logów dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem z zastrzeżeniami podanymi poniżej. OBPON nie identyfikuje Użytkowników Portalu.
 6. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym, informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Portalu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pliki cookies oraz zmiana ustawień przeglądarki internetowej

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) znajdujących się na naszych stronach internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookies, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie internetowej oraz w celu personalizacji Strony zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

Ustawienia i usuwanie plików cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/-a.Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony internetowej. Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookies. Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność Strony internetowej.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Portalu reklamodawców.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Administratora

 1. Spośród plików cookies można wyróżnić te, które są niezbędne do działania Portalu i wykorzystywane są, w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika;
  2. zapisania stanu sesji Użytkownika;
  3. umożliwienia autoryzacji przy logowaniu;
  4. monitoringu dostępności usług.
  5. personalizacji Portalu (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  6. poprawienia wydajności Portalu – (na przykład: analizowania jak użytkownicy korzystają z Portalu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedza, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Portalu.)
  7. zapamiętania danych i wyborów Użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie)
  8. poprawiania funkcjonalnośći – (na przykład: zapamiętanie ustawienia i wybory Użytkownika np. region, w którym się znajduje, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi.
  9. Reklamowania – dostarczania Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.
  10. umożliwiania interakcji z Portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie znajomych czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony).
  11. tworzenia statystyk tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Portal (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających)oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi;
  12. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  13. przywrócenia sesji;
  14. zapamiętania ostatnio wybranej kategorii wyszukiwania;
  15. wyświetlania ostatnio wybranego parametru sortowania.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych za pośrednictwem serwisu werbeo.pl. („Serwis”) oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
  • skontaktowania się z Tobą i obsługą zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • administrowania i zarządzanie Serwisem;
 2. Na podstawie Twojej zgody, w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych, np. w razie podania danych osobowych w zakresie szerszym niż jest on niezbędny do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celach: •    umożliwienia Ci korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz z wszystkich jego funkcjonalności,•    udostępnienia Twoich danych osobowych ujawnionych w Serwisie wybranym rekruterom (pracodawcom), na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmioty za pośrednictwem Serwisu;- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.
 4. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:a)    w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:•    udostępnienie Twoich danych osobowych partnerom Administratora na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.•    tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów, •    ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 5. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Pracodawcę, takich jak bieżący kontakt w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi konta, utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Serwisem.
 2. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 4. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta na rzecz Pracodawcy, którego reprezentujesz. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jakie prawa Ci przysługują?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
 6. w przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. w każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale pamiętaj że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.

 1. uniemożliwi Ci rejestrację konta Kandydata lub Pracodawcy;
 2. uniemożliwi lub utrudni Ci korzystanie z funkcjonalności Serwisu;
 3. uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w postępowania rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zmieniona przez OBPON, między innymi w celu uwzględnienia zmian w prawie, postępu technologicznego, zmian w zakresie prowadzonej działalności lub nowych usług. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą sygnalizowane przez OBPON poprzez umieszczenie stosownej informacji na Witrynie. W przypadku zmian o charakterze istotnym, OBPON ma prawo informować o nich również w inny sposób (na przykład drogą mailową).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej Witryny oraz przetwarzania danych przez OBPON i nie może być rozszerzana na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie, z którymi Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem podanego linku, przez podmioty, z którymi OBPPON współpracuje, aby dostarczyć Użytkownikowi zamawiane usługi, ani też przez podmioty uzyskujące dostęp do informacji, dotyczących Użytkownika przez Witrynę. OBPON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane powyżej dalsze przetwarzanie danych.