Biznes

Oto klucz do efektywności pracowników. Dobra pensja nie wystarczy

03 listopad 2022

Choroby układu ruchu, choroby psychiczne, nadciśnienie, cukrzyca i trudności w utrzymaniu zdrowego stylu życia to największe wyzwania zdrowotne polskich pracowników.

źródło: Canva.com

Z tegorocznej edycji raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” wynika, że najczęstszym powodem wizyty u lekarza jest konsultacja profilaktyczna (w tym wizyty medycyny pracy). Z tej opcji korzysta ponad 50 proc. badanych. Drugie wśród najczęstszych powodów do konsultacji są choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu znalazły się choroby oczu.

Z kolei dane Medicover z obszaru zwolnień lekarskich pokazują, że w 2021 o 2,8 proc. spadła liczba zwolnień lekarskich wydawanych z powodu ciąży, porodu lub połogu, mimo że jest to najczęstszy powód zwolnień lekarskich (prawie 36 proc.). Sfery z największym wzrostem absencji to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne.

Aktywność fizyczna i zbilansowana dieta to podstawa

Odsetek osób z otyłością ​(BMI powyżej 30) systematycznie ​rośnie w ostatnich latach (wzrost o 1,4 proc. od 2019), co stanowi wzrastające istotne ​ryzyko zdrowotne. Z raportu „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, przygotowanego przez firmę Dailyfruits, wynika, że osoby, które deklarowały gorsze samopoczucie, częściej niż inne miały gorszą jakość diety.

Zaobserwowano również, że u tych osób przyrost masy ciała był większy. 37 proc. respondentów deklarujących, że ich waga w okresie pracy zdalnej wzrosła, wskazało przedział między 1 kg a 3 kg. O 2 proc. więcej ankietowanych wskazało przedział między 4 a 6 kg. Dla 11 proc. pracowników deklarujących większą wagę była to wartość powyżej 7 kg, a dla 13 proc. pracowników 10 kg lub więcej. Zgodnie z wynikami badania oceniającego styl życia, będącego komplementarną częścią tegorocznego raportu Medicover, tylko 32,6 proc. badanych uprawia dziennie co najmniej 30 minut nieprzerwanej aktywności fizycznej zgodnie z rekomendacjami.

Przypomnijmy, WHO zaleca wszystkim zdrowym dorosłym ​(18-64 lata) wykonywanie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez 150-300 minut tygodniowo lub 75-150 minut o dużej intensywności. Aż 67,4 proc. ankietowanych nie spełnia tych norm – zdaniem prawie 30 proc. badanych przyczyną tego jest brak czasu i chęci. Większość pracowników, pomimo dobrego rozumienia znaczenia stylu życia dla zdrowia, nie przestrzega zaleceń w zakresie prawidłowej diety i rekomendowanej aktywności fizycznej.

Zdaniem 57,1 proc. respondentów biorących udział w badaniu Medicover, oceniającym styl życia, w największym stopniu na utrzymanie dobrego ​stanu zdrowia wpływa zbilansowana dieta bogata w owoce i warzywa, a zdaniem 49,2 proc. – wystarczająca ilość snu. Tymczasem, oprócz prawidłowej diety, regularna aktywność fizyczna niesie ze sobą znaczące korzyści dla organizmu.

– Statystyki związane z aktywnością fizyczną są wciąż niezadowalające. Przeważa bierny sposób spędzania wolnego czasu, co przekłada się na znaczny wzrost czynników ryzyka prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Ruch i zdrowy sport pomagają utrzymać prawidłową masę ciała, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zapobiegają powstawaniu cukrzycy typu 2 czy depresji, obniżają prawdopodobieństwo złamań m.in. kości biodrowej lub kręgosłupa.​ Dodatkowo osoby aktywne fizycznie mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego (okrężnicy), macicy czy piersi (zwłaszcza w wieku menopauzalnym). Zdrowy styl życia nie powinien stać się modą, która chwilowo modyfikuje nasze nawyki. Zmiana zachowań zdrowotnych powinna być systematyczna i stała, dlatego ważną rolą jest wspieranie pracowników w tej zmianie – mówi Beata Wojciechowska, kierownik zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia w Medicover.

Autorzy raportu wskazują ponadto, że korzystanie z wydarzeń kulturalnych i realizacja swoich pasji pozytywnie wpływają na zdrowie społeczne, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnych chorób i przedwczesnej śmierci. Co czwarty respondent deklaruje, że ma hobby, jednak na co dzień nie ma na nie czasu.


Czytaj więcej: pulshr.pl
Źródło informacji: pulshr.pl