Biznes

Dorabianie do renty: limity, kwoty... pułapki!

10 kwiecień 2024

Uwaga wszyscy dorabiający do renty! W marcu, kwietniu i maju 2024 r. obowiązują wyższe limity dorabiania do rent i emerytur! Wszystko dlatego, że w IV kwartale ubiegłego roku wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw, o czym poinformował Prezes GUS. Jednocześnie od stycznia zwiększyła się kwota minimalnego wynagrodzenia. Ile zatem obecnie mogą dodatkowo dorobić np. renciści zarabiający tzw. minimalną krajową?


Aktualne limity dorabiania

Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, mogą pracować i jednocześnie otrzymywać świadczenia, z tym że chcąc zachować wszystkie te źródła dochodu, muszą pilnować pewnych limitów. To 70 i 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa GUS, wynagrodzenie to w IV kwartale ubiegłego roku wyniosło 7540,36 zł brutto. Dolny limit dorabiania, czyli owe 70%, w marcu, kwietniu i maju wynosi zatem 5278,30 zł brutto. Zarabiający poniżej tej kwoty nie muszą obawiać się zmniejszenia lub tego, że świadczenie zostanie im zabrane.

Z kolei górna granica dorabiania, czyli owe 130% przeciętnego wynagrodzenia, wynosi obecnie 9802,50 zł brutto. Jeżeli zarobicie więcej – ZUS zawiesi Wam wypłatę świadczenia, a Wy staniecie się ofiarami tzw. pułapki rentowej.

Co pomiędzy limitami?

Może się też zdarzyć, że dorabiający świadczeniobiorca zarobi w danym miesiącu kwotę większą niż 70, a mniejszą niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Skutkować będzie to zmniejszeniem świadczenia. Warto wziąć to pod uwagę, przygotowując się np. do rozmowy o podwyżkę.

Na szczęście również drugą stronę, czyli ZUS, obowiązują limity zmniejszania. Od marca do maja tego roku kwoty, o które maksymalnie może zostać pomniejszone świadczenie, są następujące:

  • 890,63 zł (w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
  • 668,01 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy),
  • 757,08 zł (w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

Warto dodać przy okazji, że w przypadku osób, które przekraczać będą limit „bezpiecznego dorabiania” nie przez cały rok, lecz np. w ciągu kilku miesięcy, istnieje pewne wyjście awaryjne. Można mianowicie poinformować o tym ZUS i poprosić o wzięcie pod uwagę średniego miesięcznego dochodu. Czasami jest tak, że chociaż w jakimś miesiącu przekroczyliśmy limit i teoretycznie musielibyśmy zwrócić do ZUS nadwyżkę świadczenia, to średni miesięczny dochód z całego roku nie przekracza limitu. Zakład weźmie pod uwagę korzystniejszą dla nas sytuację.

Mam rentę, „minimalną” i ciągle mi mało!

Teraz zajmiemy się dość szczególną sytuacją zachłannych, pazernych lub – jak kto woli – przedsiębiorczych rencistów. Chodzi mi dokładniej o pracujące osoby z niepełnosprawnościami, które często zatrudniane są na podstawie umowy o pracę za minimalne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to od stycznia bieżącego roku wynosi 4242 zł brutto. Wzrosło zatem, ale nie ukrywajmy, że część pracujących i dorabiających do rent osób z niepełnosprawnościami nadal chciałaby zarabiać więcej i np. w pełni wykorzystać „bezpieczny” limit dorabiania. Zastanawia się więc (ta część), ile można dorobić...

I tu wchodzimy my, cali na biało i z kalkulatorem, służąc Wam z pomocą. Otóż jeśli w marcu, kwietniu i maju pobierać będziecie rentę, będziecie zarabiać minimalną krajową na podstawie UoP, to możecie zarobić sobie jeszcze dodatkowo 1036,30 zł brutto, zachowując prawo do pełnego świadczenia.

- Nie ma sprawy! ;)Autor: Juliusz Koczaski, Redaktor WERBEO