Biznes

Pracodawcy zadowoleni z rządowych propozycji zmian w Kodeksie pracy

23 wrzesień 2020

Na uregulowanie pracy zdalnej pracodawcy czekali od dawna. Tym bardziej cieszy fakt, że projekt ministerstwa zawiera proponowane przez nas rozwiązania - o pomysłach resortu racy mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. regulacji Pracodawców RP.

źródło: fot. pixabay, www.pulshr.pl

  • Praca zdalna wreszcie zostanie uregulowana w Kodeksie Pracy. Wiceminister pracy Stanisław Szwed poinformował, że projekt zmian jest gotowy. 29 września ma trafić do partnerów społecznych.
  • O wprowadzenie zmian w tej kwestii od dawna zabiegali Pracodawcy RP.
  • Cieszy ich tym bardziej fakt, że resort pracy przygotował projekt uwzględniający dotychczas sygnalizowane problemy dotyczące m.in. BHP i kontroli pracownika.
Jak informuje Stanisław Szwed, zgodnie z projektem praca zdalna miałaby zastąpić przepisy kodeksu pracy dotyczące telepracy. Projekt ma uelastycznić zasady świadczenia pracy na odległość. - Ma to być praca świadczona poza siedzibą firmy w całości - czyli na stałe - lub w części. Chcielibyśmy, aby szczegółowe rozwiązania w tym zakresie były określane w porozumieniu pracodawcy i zatrudnionych. Na poziomie zakładu zawieraliby je zatrudniający i związki zawodowe. Ale możliwe byłoby też określanie takich zasad w umowie o pracę, czyli indywidualnie, w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego stanowiska - wyjaśnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak mówił, MRPiPS stara się też wprowadzić do kodeksu pracy rozwiązanie, które umożliwiałoby zatrudniającemu jednostronne kierowanie do pracy poza siedzibą firmy, ale w wyjątkowych przypadkach, np. epidemii lub innych kryzysowych sytuacjach. Z drugiej strony w konkretnych przypadkach silniejsze uprawnienia w tym zakresie przysługiwałyby pracownikom. Chodzi np. o rodziców wychowujących dzieci. Zatrudniający mógłby im odmówić pracy zdalnej tylko z obiektywnych przyczyn.

  - Na uregulowanie pracy zdalnej pracodawcy czekali od dawna. Tym bardziej cieszy fakt, że projekt ministerstwa zawiera proponowane przez nas rozwiązania - mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. regulacji Pracodawców RP.

Jak dodaje, zastąpienie dotychczasowych przepisów o telepracy regulacją o pracy zdalnej wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Zapobiegnie to nadregulacji prawnej i zagwarantuje spójność przepisów Kodeksu pracy.

  - Równoległe funkcjonowanie obu tych form mogłoby wprowadzać niepotrzebny zamęt i niepewność prawa, z którą w polskim systemie prawnym niestety często mamy do czynienia - dodaje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Jej zdaniem nowe regulacje zapewnią większą elastyczność w prawie pracy. To właściwy krok w kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, które już stają się codziennością świata pracy....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl