Biznes

Ambicja i jej znaczenie w życiu

27 sierpień 2022

Mówi się, że ambicja to cecha ludzi sukcesu i warunek niezbędny w karierze zawodowej, artystycznej, a nawet życiu prywatnym. Ludzie ambitni są stawiani nam jako wzór już od najmłodszych lat, ale często słyszy się też że ktoś jest zbyt ambitny lub cierpli na przerost ambicji. Jak to często bywa również ambicje mają swoje pozytywne i negatywne strony. Dowiedz się co to jest ambicja, jaka jest definicja ambicji, a także jakie są wady i zalety ambicji i ludzi ambitnych.

źródło: Canva.com

Co to jest ambicja? Definicja ambicji.

Zastnawiasz się czym jest ambicja? Definicja słownikowa mówi, że ambicja to silne pragnienie odniesienia sukcesu, jak też wysokie poczucie własnej godności. Słowo "ambicja" pochodzi od łacińskiego słowa "ambitio", które oznacza "żądzę sławy i uznania”, a także „szlachetną dumę oraz poczucie własnej godności". Ambicja służy do określania zarówno osób, jak też grup czy zespołów, a nawet przedsięwzięć (na przykład gdy mowa o ambitnym projekcie czy zadaniu). W odniesieniu do ludzi ambicja często jest definiowana jako cecha charakteru – jej istotą jest postawa człowieka i jego działania polegające na stawianiu sobie trudnych celów i silnym dążeniu do ich realizacji. O silnym pragnieniu osiągnięcia sukcesu mówimy natomiast "mieć ambicje".

Ambicja w życiu prywatnym i zawodowym

Z pojęciem ambicji spotykamy się już od dziecka. Często słyszymy, że jesteśmy za mało lub zbyt ambitni, że cechuje nas zdrowa lub niezdrowa ambicja, że nasza ambicja daleko nas zaprowadzi bądź, że nasze ambicje są przesadzone (wybujałe ambicje). Tego typu stwierdzenia towarzyszą nam zarówno w życiu prywatnym, jak i w trakcie nauki w szkole lub na uczelni, a także w życiu zawodowym. Sprawia to, że pojęcie ambicji jest nam intuicyjnie znane. Tak jak w wielu kwestiach, ambicja może mieć zarówno dobre, jak i złe znaczenie, pomagać nam w rozwoju osobistym i zawodowym, jak też stanowić przeszkodę w określonych sytuacjach.

Ambicja uważana jest we współczesnym społeczeństwie za cechę pozytywną. O osobach charakteryzujących się wysoką ambicją mówi się, że znają one swoją godność, stawiają sobie wysokie cele oraz sumiennie i wytrwale dążą do ich osiągnięcia. Jak pokazują badania osoby ambitne wierzą w siebie i swoje umiejętności, dużo częściej wyznaczają sobie cele w życiu prywatnym i zawodowym oraz planują swoje działania i śledzą ich efekty, co pozwala im osiągnąć wysoką pozycję społeczną i zawodową. Wiele osób zastanawia się czy ambicja pomaga w osiągnięciu celu? Jak pokazują badania ambicja sprzyja realizacji celów i zamierzeń.

Rozwój ambicji u człowieka następuje już od małego dziecka objawiając się jako dążenie do osiągnięcia samodzielności. Każdy z nas nieraz słyszał, jak mały brzdąc mówi do rodzica „ja sam” czy to chcąc pierwszy raz zawiązać sznurówki czy może chcąc pierwszy raz samodzielnie zjeść posiłek bez karmienia go przez rodzica. Ustabilizowanie własnej woli i ambicji następuje w okresie dojrzewania – może wówczas przerodzić się zarówno w "przedwczesną dorosłość", jak też nie rozwinąć w pełni, co skutkuje brakiem wiary we własne możliwości i stawianiem sobie mało ambitnych celów. Pamiętać jednak trzeba, że nad ambicją pracować możemy i powinniśmy przez całe życie.

Człowiek ambitny dzięki dążeniu do czegoś, czego osiągnięcie byłoby dla niego źródłem satysfakcji sprawia, że najczęściej jest on lepiej zorganizowany i zmotywowany do pracy oraz przykłada się do zadań, które wykonuje. Z tego powodu ludzie ambitni są cenieni na różnego typu stanowiskach kierowniczych czy menadżerskich. Ich motywacja do osiągania celów sprawia, że osoby takie uznawane są za samodzielne, zaangażowane, chcące się rozwijać i podnosić kwalifikacje. Ambicja zdecydowanie pomaga więc w karierze i często trudno jest zdobywać kolejne jej szczeble bez ambitnego podejścia.


Czytaj więcej: eventis.pl

Źródło: eventis.pl