Praca

Zagadkowe zjawisko na rynku pracy. Dane sobie przeczą? Oto możliwe wyjaśnienie

12 maj 2021

Tego nikt się nie spodziewał. W czasie pandemii, zamiast skokowego wzrostu bezrobocia, wzrost liczby osób pracujących (o 47 tys.). Tym pozytywnym danym wydają się przeczyć dane ubezpieczeniowe. W całym roku liczba osób w ubezpieczeniu zdrowotnym ZUS spadła o 96 tys., a w ubezpieczeniu społecznym o 330 tys. O czym świadczą te liczby? Wyjaśniają eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

źródło: fot. pixabay

  • PIE opublikowało wyniki raportu „Rynek pracy w czasie pandemii”.
  • Przedstawione w nim dane na pierwszy rzut oka pokazują sprzeczne informacje na temat sytuacji na rynku pracy.
  • Zdaniem analityków PIE obserwowany w 2020 r. spadek liczby osób ubezpieczonych (o 330 tys.) tylko w części odzwierciedla zmiany, jakie zaszły na rynku pracy.

Rok 2020 przyniósł największy od 1991 r. spadek wartości polskiej gospodarki, szacowany na -2,7 proc. PKB. Mimo to skutki wyhamowania gospodarki okazały się dla niej dużo niższe niż prognozowano na początku pandemii.

Według odsezonowanych danych GUS na koniec 2020 r. liczba osób pracujących wzrosła w porównaniu do okresu sprzed pandemii (o 47 tys.). Przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost zatrudnienia w czasie pandemii koronawirusa bywa kwestionowany przez odwoływanie się do danych o liczbie ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Według nich na koniec 2020 r. liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym zmalała o 96 tys., a tych objętych ubezpieczeniem społecznym o 330 tys. względem końca 2019 r.Dane PIE, które bazują na porównaniu informacji z GUS i ZUS, wskazuje, że duży spadek liczby osób ubezpieczonych jedynie częściowo odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku pracy.

  - Spośród całkowitego spadku liczby osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu (-330 tys.), niemal połowa (-156 tys.) wynikała ze spadku liczby osób ubezpieczonych z innych tytułów niż wykonywana praca. Większość z tego stanowiły osoby, które były ubezpieczone z tytułu wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu dotychczasowych tytułów do ubezpieczenia, co prawdopodobnie jest odzwierciedleniem mniejszej mobilności pracowników na – w ich mniemaniu – niepewnym rynku pracy w 2020 r. - mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl