Praca

Wniosek o bezpłatny urlop. Czy pracodawca może odmówić?

06 sierpień 2021

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeśli staż pracy jest wyższy niż 10 lat. Co jednak, gdy pula dni urlopowych wyczerpie się, a zatrudniony potrzebuje więcej wolnego? Wówczas może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego.

źródło: fot. pixabay

   - Urlop bezpłatny jest czasem, kiedy zostają zawieszone wszelkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy z konkretnym pracownikiem.

    - Można go udzielić wyłącznie na wniosek pracownika.

    - Firma ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego, bez podawania przyczyny, a pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji pracodawcy.


Urlop bezpłatny to czas zawieszenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Co istotne, można go udzielić wyłącznie na wniosek pracownika i niezbędna jest zgoda pracodawcy.

  - Urlop bezpłatny jest jedną z form „wolnego od pracy”. Istotą urlopu bezpłatnego jest możliwość jego udzielenia wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może jednostronnie zadecydować o wysłaniu pracownika na urlop bezpłatny. Dodatkowo, samo złożenie wniosku nie oznacza, że pracownik może udać się na urlop bezpłatny. Wymagana jest bowiem zgoda pracodawcy. Dopiero po złożeniu wniosku przez pracownika i pozyskaniu zgody pracodawcy, pracownik może udać się na urlop bezpłatny - mówi Malwina Stasiewicz, specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

  - W doktrynie istotę urlopu bezpłatnego upatruje się w kategoriach umowy w której pracodawca zobowiązuje się zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy przez określony czas, natomiast pracownik rezygnuje z korzystania z prawa wykonywania tej pracy w ustalonym okresie - dodaje.

Pracodawca nie musi wyrazić zgody na prośbę pracownika. Jak zaznacza Malwina Stasiewicz, firma ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego bez podawania przyczyny, a pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji pracodawcy.
Nielimitowana długość

Jeśli chodzi o długość bezpłatnego urlopu, to Kodeks pracy nie określa limitu, zatem okres jego trwania jest uzależniony od wniosku pracownika i zgody pracodawcy.

Co istotne, w związku z tym, że udzielenie urlopu odbywa się na podstawie wniosku pracownika za zgodą pracodawcy, to procedura ewentualnego skrócenia urlopu bezpłatnego odbywa się w ten sam sposób....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Justyna Koc

źródło: www.pulshr.pl