Praca

4/5 etatu - ile to godzin, ile urlopu

25 październik 2021

4/5 etatu oznacza mniejszy wymiar czasu pracy. Ile godzin pracy ma pracownik zatrudniony na 4/5 etatu w poszczególnych miesiącach roku? Ile urlopu mu przysługuje?

źródło: fot. pixabay

4/5 etatu - ile godzin?

Liczba godzin pracy na 4/5 etatu zależy od miesiąca roku kalendarzowego. Dla każdego miesiąca wymiar czasu pracy oblicza się oddzielnie. Należy pomnożyć liczbę pełnych tygodni przez 40 godzin i dodać 8 godzin za każdy dodatkowy pracujący dzień miesiąca. W ten sposób wylicza się czas pracy na pełnym etacie. Następnie otrzymany wynik mnoży się przez 4/5.

Więcej na temat godzin pracy w 2021 r.: Godziny pracy 2021

Liczbę godzin pracy na 4/5 etatu w porównaniu do liczby godzin pracy na pełnym etacie w każdym miesiącu 2021 r. przedstawia poniższa tabela:


Miesiąc 2021 r. Liczba godzin pracy na 4/5 etatu Liczba godzin pracy na pełnym etacie
styczeń 121 godzin 36 minut 152
luty 128 godzin 160
marzec 147 godzin 12 minut 184
kwiecień 134 godziny 24 minuty 168
maj 121 godzin 36 minut 152
czerwiec 134 godziny 24 minuty 168
lipiec 140 godzin 48 minut 176
sierpień 140 godzin 48 minut 176
wrzesień 140 godzin 48 minut 176
październik 134 godziny 24 minuty 168
listopad 128 godzin 160
grudzień 140 godzin 48 minut 176
4/5 etatu - ile urlopu?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 4/5 etatu? Zgodnie z prawem pracy należy proporcjonalnie do wymiaru etatu obniżyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego, który przysługiwałby danemu pracownikowi, gdyby pracował na pełnym etacie. Pełny etat uprawnia do 20 lub 26 dni urlopu. Liczba ta zależy od stażu pracy. Jeśli pracownik pracuje ogólnie mniej niż 10 lat, ma prawo do 20-dniowego urlopu. Natomiast praca minimum 10 lat, uprawnia do dłuższego urlopu - 26 dni. W pierwszym przypadku praca na 4/5 etatu daje prawo do 16 dni urlopu na rok kalendarzowy. W drugiej sytuacji pracownik zyskuje 21 dni wolnego....


autor: Emilia Panufnik

źródło: www.infor.pl