Prawo

Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw

25 listopad 2021

15 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nazywaną Polskim ładem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w większości od stycznia 2022 roku, regulacje zostały opublikowane 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

źródło: fot. pixabay

Katalog najważniejszych zmian wprowadzonych przez Polski ład

 Polski ład wprowadza wiele zmian, które dotkną aż 26 aktów prawnych, najważniejsze ze zmian to:

1.    podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;

Od 1 stycznia 2022 r.  kwota  wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich.  Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł.

2.    podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł;

Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł.

3.    rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;

4.   wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;

5.    zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;

6.    pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

7.    zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;...


czytaj więcej: www.pit.pl


autor: Ewelina Czechowicz

źródło: www.pit.pl