Kariera

Warto mieć aspiracje zawodowe

13 maj 2024

Mówi się, że jedynie życie z określonym celem ma sens. Dotyczy to również pracy, gdzie aspirowanie do spełnienia planu może bardzo pomóc w rozwoju zawodowym.


Mając cel, łatwiej osiągniesz sukces


Życie z dnia na dzień miewa swój urok. Brak planu to przecież też jest plan. Czasem takim niebieskim ptakom udaje się osiągnąć sukces, przeważnie w zawodach artystycznych. Jednak nie wszyscy mają „artystyczną duszę” i mogą sobie pozwolić na życie bohemy.

Dla większości przedstawicieli ludzkości kluczem do sukcesu jest odnalezienie w sobie odpowiednich aspiracji i wyznaczenie sobie celów, które będą etapami do ich spełnienia.  Każdy człowiek ma jakieś ambicje, które mogą stać się kolejnymi krokami w planowaniu kariery, niezależnie od branży. Osoby mniej ambitne, nie mające wyznaczonego celu, nie angażujące się w pracę zespołu częściej doświadczają wypalenia zawodowego.
Jasno określone cele stają się busolą w dążeniu do osiągnięcia sukcesu zawodowego, jednocześnie pełniąc funkcję motywatorów. Jednak w tej nawigacji na morzu zawodowym, podobnie jak na tym prawdziwym, można spotkać sztormy i rafy. Dlatego najlepiej jest, by w planowaniu ścieżki kariery wyznaczać sobie pomniejsze cele, dzięki czemu jest mniejsze prawdopodobieństwo utknięcia na mieliźnie.

Plan na zdobycie celu


Do zdobycia wyznaczonego celu należy podejść z głową. W przypadku spełnienia ambicji zawodowych przydatna będzie metoda SMART, wedle której każdy cel powinien być:

  1. konkretny (ang. specific);
  2. mierzalny (ang. measurable);
  3. osiągalny (ang. achievable);
  4. istotny (ang. relevant);
  5. określony w czasie (ang. time-bound).

Niemożliwym jest zdobycie jakiegokolwiek celu, w tym również zawodowego, bez planu. Obrany punkt musi być bardzo konkretny np. chcę zostać główną księgową w dużej korporacji. Oczywiście zdobycie stanowiska głównej księgowej musi być zgodne z wykształceniem i zdobywanymi kwalifikacjami. Nie może marzyć o takiej posadzie ktoś bez odpowiedniego wykształcenia kierunkowego i poszerzania praktyki zawodowej w tym zakresie. Podobnie jak brak krytycznego spojrzenia na swoje aspiracje, jak również niekonkretność celu nie będą sprzyjać jego osiągnięciu. Musi on być w stu procentach mierzalny, co oznacza, że nie należy go mylić z marzeniami. Przeszkodą w zdobyciu upragnionego szczytu kariery zawodowej bywa też nadmierna ambicja. Trudno będzie dojść do celu, jeśli nie zostanie określony optymalny czas, w jakim należy to zrobić. Ciągłe przesuwanie w czasie osiągnięcia celu bywa równie deprymujące, jak nie nazwanie go.  


Planując poszczególne etapy na drodze kariery, należy brać pod uwagę, że, w miarę jak będzie się nią podążać, cele mogą jednak ewoluować. Wiele zależy od aktualnej sytuacji w branży, innowacji technologicznych oraz innych czynników, na które nie zawsze pracownik ma wpływ. Dlatego, myśląc długofalowo, warto jednocześnie pamiętać o elastyczności w planowaniu rozwoju zawodowego i dostosowywaniu celów do aktualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji rynkowej. Co jakiś czas należy sprawdzać, w jakim kierunku podążamy i czy jest on zgodny z planem. Nie ma nic złego w modyfikacji założeń, w sytuacji, gdy pojawią się nowe możliwości albo zostanie odkryta nowa ścieżka, która wyda się atrakcyjna w perspektywie dalszej kariery.

Aspiracje zawodowe to długotrwałe dążenia i pragnienia w sferze kariery i rozwoju zawodowego. Jakie one są, zależy od samooceny, świadomości własnych możliwości oraz sytuacji społecznej. Zdobywanie kolejnych celów oznacza, że droga rozwoju zawodowego podąża w dobrym kierunku.

Autor: Monika Łysek, Redaktor WERBEO