Prawo

Jak zakończyć współpracę pracodawcy z pracownikiem – przegląd rozwiązań

30 czerwiec 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz zawrzeć z pracownikiem trzy rodzaje umów o pracę: umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas określony, umowę o pracę na czas nieokreślony.

źródło: fot. pixabay

Jeśli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to każda ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – może wystąpić z inicjatywą zakończenia współpracy. Obie strony mają też do dyspozycji kilka sposobów rozwiązania umowy.

 

Przykład 1

Pan Andrzej pracuje w firmie DOM SA od 1 czerwca 2019 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Znalazł bardziej atrakcyjną pracę i 31 stycznia 2020 r. – złożył swojemu dotychczasowemu pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Miesięczny okres wypowiedzenia, który obowiązuje pana Andrzeja, skończy się z dniem 29 lutego 2020 r. Tego dnia rozwiąże się jego umowa o pracę.

 

Przykład 2

Pani Katarzyna pracuje w firmie Rękodzieło od ponad 3 lat na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Planuje założyć własną działalność i chce rozwiązać umowę z pracodawcą. Może to zrobić, składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, które w jej przypadku wyniesie 3 miesiące. Postanowiła jednak zaproponować dotychczasowemu pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, na co ten przystał. W związku z tym pani Katarzyna i firma Rękodzieło zawarły porozumienie stron, na którego podstawie rozwiązały umowę o pracę w dniu podpisania tego porozumienia.

 

Przepisy przewidują pięć sposobów zakończenia współpracy między pracownikiem, a pracodawcą. Są to:

    rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
    rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
    rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
    rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta,
    poprzez wygaśnięcie stosunku.

Każdy z tych sposobów wiąże się innymi skutkami prawnymi i faktycznymi, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

 

Tabela: Porównanie najważniejszych cech różnych sposobów rozwiązania umowy.

 

porozumienie stron

za wypowiedzeniem

bez wypowiedzenia

z upływem czasu

wygaśnięcie

Kto może zakończyć współpracę

Pracownik
Pracodawca
Obie strony

Pracownik
Pracodawca

Pracownik
Pracodawca

Bez inicjatywy stron

Bez inicjatywy stron

Którą umowę można zakończyć

Każdą umowę o pracę

Każdą umowę o pracę

Każdą umowę o pracę

Każdą umowę o pracę

Każdą umowę o pracę

Czy jest potrzebny dokument

TAK. Porozumienie stron

TAK. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem

TAK. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia

NIE

NIE

Kiedy współpraca się zakończy

W terminie ustalonym przez strony

Z końcem okresu wypowiedzenia

W dniu wręczenia oświadczenia 

W ostatnim dniu, w którym umowa obowiązuje

W dniu, w którym wystąpiła sytuacja powodująca wygaśnięcie  

Kiedy można rozwiązać umowę

W każdej chwili

W każdej chwili

W ciągu miesiąca od dnia, kiedy strona dowiedziała się o przyczynie, z powodu której można rozwiązać umowę

Umowa rozwiązuje się samoistnie

Umowa rozwiązuje się samoistnie

Czy trzeba podać przyczynę

NIE

Pracownik: nie.
Pracodawca: tak, jeśli wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony

TAK. Przyczyny, które uzasadniają te wypowiedzenie, są ściśle określone

NIE

NIE

 

Ważne! Zakres twoich obowiązków i praw pracownika związanych z zakończeniem współpracy zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj umowy o pracę zawarliście oraz z jakich powodów chcecie zakończyć współpracę. Powód, dla którego chcesz rozstać się z pracownikiem, będzie determinował tryb lub tryby rozwiązania umowy o pracę, który możesz zastosować.

Jak określić właściwy sposób rozwiązania umowy

Zawsze, gdy planujesz zakończyć współpracę z pracownikiem, musisz ustalić, który z trybów można zastosować w konkretnej sytuacji. Często będziesz mieć więcej niż jedną opcję do wyboru. Wybór właściwego sposobu zależy w największym stopniu od powodu, dla którego chcesz rozwiązać umowę.

Na przykład: jeżeli pracownik nie spełnia twoich oczekiwań, możesz z nim rozwiązać umowę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub poczekać aż umowa się skończy – jeśli wiąże was umowa na czas określony. Nie możesz jednak rozwiązać z nim umowy bez wypowiedzenia. Z kolei jeśli powodem jest to, że pracownik jest w pracy po spożyciu alkoholu, możesz z nim rozwiązać umowę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. Podobnie jest, kiedy pracownik przez ponad rok czasu jest nieobecny w pracy z powodu choroby.

Dlatego, jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę twojego pracownika, zacznij od sprawdzenia, w jakich okolicznościach możesz to zrobić:...

czytaj więcej: www.podatki.biz


źródło: www.podatki.biz