Kalkulator wpłat do PFRON

Poznaj wysokość obowiązkowych wpłat na PFRON dla pracodawców zatrudniających minimum 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągnęli wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.