Niepełnosprawni

Osoba niepełnosprawna zatrudniona na część etatu może pracować siedem godzin dziennie

17 czerwiec 2021

Ograniczenia dotyczące czasu pracy osób z niepełnosprawnością określają maksymalną liczbę godzin pracy na dobę. Niewskazują jednak, że trzeba ją zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru etatu.

źródło: fot. pixabay

Zatrudniamy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na 1/2 etatu. Czy za jego zgodą możemy mu ułożyć rozkład czasu pracy w taki sposób, by pracował dwa dni w tygodniu po 7 godzin i trzeciego 3,5 godziny, czy też konieczne jest, by w każdym dniu pracował nie więcej niż 3,5 godziny? – pyta czytelnik.

Taki rozkład czasu pracy jest dopuszczalny. Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie. Przy niepełnym etacie nie ma jednak obowiązku proporcjonalnego pomniejszania tej maksymalnej dobowej liczby godzin.

Odrębne normy

Przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 573) zawierają znaczące przepisy odrębne dotyczące czasu pracy pracowników niepełnosprawnych....


czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Marek Rotkiewicz

źródło: www.rp.pl