Statystyki

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Najnowsze dane wg stanu na dzień 03.11.2017 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy niepełnosprawni sierpień 2017

Pracodawcy sierpień 2017