Statystyki

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Najnowsze dane wg stanu na dzień 01.07.2022 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy niepełnosprawni czerwiec 2022

Pracodawcy czerwiec 2022