Przydatne instytucje

Instytucje związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - PFRON

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – BON

Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Obywatelskich