O Werbeo

Nasza misja

Angażujemy się w budowanie rynku pracy, ukierunkowanego na dojrzałą, odpowiedzialną politykę personalną, będącą symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców.

Portal WERBEO

Od kilkunastu lat firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych angażuje się w budowanie rynku pracy, ukierunkowanego na dojrzałą, odpowiedzialną politykę personalną, będącą symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.Efektem skali prowadzonych przez nas działań jest utworzenie jedynego, ogólnopolskiego, portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – WERBEO.

WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami.

Stwarzamy możliwość nawiązania współpracy przedsiębiorcom poszukującym pracowników i osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć zatrudnienie. Dla Firm jesteśmy gwarantem znalezienia odpowiedniego pracownika, zaś osobom niepełnosprawnym zapewniamy najbardziej optymalne warunki rozwoju zawodowego.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Głównym celem WERBEO jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

WERBEO pomaga osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując oferty pracy dostosowane do potrzeb, możliwości, wykształcenia i kwalifikacji konkretnego kandydata, dbając jednocześnie o to, aby wykonywana praca była dla nich satysfakcjonująca pod każdym względem.

Z naszych usług może skorzystać każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach współpracy oferujemy osobom niepełnosprawnym:

  • Legalne i stabilne zatrudnienie
  • Pracę stacjonarną oraz telepracę
  • Pomoc w wyborze drogi kariery zawodowej
  • Ułatwienie zmiany zawodu, dokonanie przekwalifikowania zawodowego
  • Opracowanie kompleksowej oceny posiadanych predyspozycji i umiejętności
  • Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (portfolio, CV, list motywacyjny)
  • Opiekę specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Oferty pracy dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności

Nasi doradcy zawodowi wspierają osoby niepełnosprawne w przygotowaniach do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagają w przełamywaniu barier związanych z podjęciem zatrudnienia, które utrudniają im aktywne poszukiwanie pracy.
W swojej zróżnicowanej bazie zleceń posiadamy wiele ofert pracy z całej Polski - zarówno prostych czynności produkcyjnych, jak i wymagających od kandydatów szczególnych.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Procesy rekrutacyjne osób niepełnosprawnych wymagają szczególnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, wrażliwości i indywidulanego podejścia do kandydata.

WERBEO oferuje kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nasze działania są skuteczne, ponieważ dopasowujemy miejsca pracy w oparciu o znajomość zagadnień rehabilitacji zawodowej osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności i potrzeb w zakresie adaptacji warunków, które muszą być spełnione, aby osoba niepełnosprawna dobrze funkcjonowała w pracy i wykazywała się odpowiednią efektywnością na miarę rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę.

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów spośród osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki danego stanowiska.
Prowadzimy rekrutację w oparciu o własną bazę kandydatów oraz współpracę z najlepszymi uczelniami w Polsce, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób.

Powierzając nam proces rekrutacji niepełnosprawnych pracowników, pracodawca zyskuje pewność, że uzyska rekomendację najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a pracownik pewność i stabilność zatrudnienia.

Wybór odpowiedniego kandydata konsultowany jest ze specjalistami z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, co gwarantuje optymalny dobór kadr. Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za proces rekrutacji i zapewniamy 1 miesięczną gwarancję rekomendowanego pracownika.

Wspieramy także pracodawców w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, kadr, księgowości, ulg, dofinansowań i uprawnień, którymi dysponuje pracodawca jak i sam niepełnosprawny pracownik. Tym samym, gwarantujemy poprawność wszelkich działań związanych ze specyfiką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści zarówno finansowych, jak również tych, związanych z widocznym efektem pracy.