Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami

Korzyści dla pracodawcy Wszyscy pracodawcy Zakład pracy chronionej
stopień znaczny stopień umiarkowany stopień lekki
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością 2400zł 1350zł 500zł
dofinansowanie do pracownika ze schorzeniem specjalnym 3600zł 2250zł 1100zł
  • przystosowanie stanowiska pracy
  • zatrudnienia asystenta
  • szkolenia


zwrot kosztów
obniżenie kwoty wpłat na PFRON
  • administracyjnych i modernizacyjnych
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości
  • zwolnienia z niektórych podatków dla Zakładu Pracy Chronionej