Ulgi i uprawnienia

Korzyści dla wszystkich pracodawców

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, mogą liczyć na szereg korzyści i uprawnień. Aby jednak z nich skorzystać muszą spełnić pewne konkretne wymagania, które są zależne od wielu czynników.

Korzyści to między innymi:

Dofinansowanie do wynagrodzenia

 • stopień znaczny – 1950 zł
 • stopień umiarkowany – 1200 zł
 • stopień lekki – 450 zł

Powyższe kwoty mogą być powiększone o dodatkowe sumy, jeśli osoba z niepełnosprawnością posiada tzw schorzenie szczególne, które musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

 • stopień znaczny – dodatkowo 1200zł (w sumie 3150 zł)
 • stopień umiarkowany – dodatkowo 900zł (w sumie 2100 zł)
 • stopień lekki – dodatkowo 600zł (w sumie 1050 zł)

Zwrot kosztów

 • przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością
 • zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej
 • szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Obniżenie kwoty wpłat na rzecz PFRON

Korzyści dla Zakładów Pracy Chronionej

Dodatkowe korzyści dla Zakładów Pracy Chronionej:

Dofinansowanie do wynagrodzenia

 • stopień znaczny – 1950 zł
 • stopień umiarkowany – 1200 zł
 • stopień lekki – 450 zł

Powyższe kwoty mogą być powiększone o dodatkowe sumy, jeśli osoba z niepełnosprawnością posiada tzw schorzenie szczególne, które musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

 • stopień znaczny – dodatkowo 1200zł (w sumie 3150 zł)
 • stopień umiarkowany – dodatkowo 900zł (w sumie 2100 zł)
 • stopień lekki – dodatkowo 600zł (w sumie 1050 zł)

Zwrot kosztów

 • przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością
 • zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej
 • szkolenia pracowników niepełnosprawnych
 • administracyjnych i modernizacyjnych - art. 32 ustawy o rehabilitacji

Zwolnienia z:

 • podatku od nieruchomości ZPCH
 • z niektórych podatków dla Zakładu Pracy Chronionej