Wzory dokumentów

Dokumenty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Dokumenty w formacie PDF

Wn-D – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

INF-O-PP - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

INF-O-PR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Dokumenty w formacie DOC

Wn-D – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

INF-O-PP - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej

Wzór Oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Wzór pełnomocnictwa

Wzór wniosku o przywrócenie terminu

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania