Ulgi i uprawnienia

Ulgi i uprawnienia dla pracownika z niepełnosprawnością

Posiadanie zarówno orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, jak i orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z takich form wsparcia jak:

Zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej.

Przywileje pracownicze (np. prawo do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego itp.).

Dofinansowanie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Ulgi w komunikacji, podatkach itp.

Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego i innych świadczeń instytucji pomocy społecznej