Prawo

Osoby uprawnione do tzw. emerytury EWK otrzymają wreszcie świadczenie wyrównawcze? Od kiedy zmiana?

24 wrzesień 2021

Przyznanie świadczenia wyrównawczego w kwocie równej świadczeniu pielęgnacyjnemu tzw. opiekunom EWK zakłada złożony w Sejmie z początkiem września poselski projekt posłów PiS i Kukiz’15. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

źródło: fot. Pixabay

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki zakłada przyznanie świadczenia wyrównawczego w kwocie różnicy pomiędzy pobieraną emeryturą EWK a świadczeniem pielęgnacyjnym.

Opiekunowie EWK to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek i posiadały wymagany okres zatrudnienia (20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn) z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Ich świadczenie emerytalne jest obecnie kilkukrotnie niższe od opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wielokrotnie poruszaliśmy ten temat na naszym portalu.

Coroczna waloryzacja.

„W projekcie ustawy proponuje się, by w trakcie corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, emerytury EWK nie tylko podlegały waloryzacji, ale również w przypadku gdy są one niższe, były podwyższane do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązującego od stycznia danego roku” – czytamy w uzasadnieniu do nowych przepisów.

Opiekunowie EWK otrzymaliby także za styczeń i luty wyrównanie w marcu, w terminie waloryzacji emerytur.
Świadczenie z urzędu

Świadczenie wyrównawcze ma być przyznawane z urzędu, co oznacza, że nie będzie trzeba o nie specjalnie wnioskować. Będzie wypłacane wraz z wypłatą emerytury. Decyzję ws. świadczenia wyrównawczego będzie podejmował ZUS, Zakład także będzie je wypłacał.

„Świadczenie wyrównawcze będzie więc przysługiwać miesięcznie, w kwocie brutto, odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą emerytury EWK. Przez kwotę emerytury EWK rozumie się wysokość pobieranej emerytury brutto, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem dodatków wypłacanych przy emeryturze EWK, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy....


czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl


autor: Beata Dązbłaż

źródło: www.niepelnosprawni.pl