Niepełnosprawni

Powstanie narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

14 październik 2021

Mamy bardzo niski wskaźnik osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych aktywnością zawodową. Pracujemy nad narodowym programem zatrudnienia tej grupy osób – mówił podczas briefingu prasowego w Lublinie wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

źródło: fot. pixabay

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w Lublinie. Podczas briefingu prasowego mówił o planach rządu, dotyczących działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wiceminister zapowiedział powstanie narodowego programu zatrudnienia tej grupy osób. Głównym jego realizatorem będzie PFRON.

    – W pierwszej kolejności należy zlikwidować bariery blokujące aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Część z tych barier mamy zdefiniowanych, inne będziemy jeszcze definiować – deklarował wiceminister Wdówik.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami kształtuje się na poziomie 28,7 proc., co lokuje Polskę w końcówce krajów europejskich.

  –  Ciekawy parametr jest taki, że pojęcie osób aktywnych zawodowo obejmuje osoby zatrudnione i poszukujące pracy. Gdybyśmy teraz popatrzyli na różnicę, to 2 proc. poszukuje pracy. 26,5 proc. to osoby, które już pracują. Oznacza to, że mamy bardzo niski wskaźnik osób zainteresowanych aktywnością zawodową  – zauważył  wiceminister Wdówik.

    – Z całą pewnością jest przed nami czas dużych zmian zarówno w sposobie wsparcia pracodawców, jak i w sposobie wsparcia samych osób niepełnosprawnych, bo to ostatecznie od nich zależy, czy wyjdą na rynek pracy, czy nie –  podsumował Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych....


źródło: www.gov.pl