Niepełnosprawni

Rusza program Rehabilitacji Kompleksowej dla osób chcących wrócić do pracy

25 listopad 2021

Osoby chcące podjąć pracę lub wrócić do pracy mogą skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji realizowanego przez PFRON.

źródło: fot. pixabay

Rehabilitacja Kompleksowa jest przeznaczona dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do swoich zainteresowań i stanu zdrowia. Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Mogą skorzystać z nich także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, które chciałyby podjąć pracę, a dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi zainteresowane osoby mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjentami projektu mogą być zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej oraz wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

    moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe
    moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne
    moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, które działają z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Jak się zgłosić do projektu?...


czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl


źródło: www.niepelnosprawni.pl