Niepełnosprawni

W 2023 r. mLegitymacja emeryta i rencisty

22 marzec 2022

Emeryci i renciści będą mogli korzystać z mLegitymacji. Nowe przepisy powinny wejść w życie w 2023 r.

źródło: fot. pixabay

Legitymacja i mLegitymacja emeryta-rencisty

9 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty.

Zgodnie z nowymi przepisami legitymacja emeryta-rencisty będzie wydawana nie tylko w formie karty z tworzywa sztucznego, ale również w postaci dokumentu elektronicznego.

Ważne! Dokument elektroniczny będzie przechowywany i okazywany przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.

Uwierzytelnienie świadczeniobiorcy w przypadku mLegitymacji będzie się odbywać w oparciu o certyfikat usługi mObywatel.

Aby skorzystać z mLegitymacji emeryt lub rencista uruchomi w telefonie usługę mObywatel i doda do wirtualnego portfela dokument mLegitymacja.

Legitymacje oraz mLegitymacje będą wydawane przez terenowe jednostki organizacyjne ZUS właściwe w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń lub ich wypłaty wraz z decyzją o przyznaniu lub zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty.....


czytaj więcej: www.infor.pl


autor: Wioleta Matela-Marszałek

źródło: www.infor.pl