Niepełnosprawni

Praca zdalna - aktywizacja zawodowa OzN

19 wrzesień 2023

Praca zdalna w szczególnym stopniu zyskała na popularności w okresie pandemii koronawirusa, kiedy wiele zakładów pracy nie mogło funkcjonować w dotychczasowej formie, jaką była praca stacjonarna. Jednak telepraca od dawna funkcjonuje na rynku pracy, a w ostatnich czasach również modyfikowane są przepisy tej formy zatrudnienia.

źródło: Canva.pl

W środowisku osób z niepełnosprawnościami to jedna z najpopularniejszych form świadczenia pracy. Warto więc zapoznać się z różnymi plusami jak i minusami takiej formy zatrudnienia. Jakie mogą płynąć z niej korzyści dla pracownika i dla pracodawcy?

Praca zdalna, nazywana również telepracą to rodzaj pracy, który wykonywany jest przez pracownika poza zakładem pracy, w sposób systematyczny. Praca zdalna najczęściej ma charakter zadaniowy i wykonuje się ją z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Tak jak każda forma zatrudnienia, również i praca zdalna ma wiele zalet i korzyści, ale także kryje w sobie pewne wady.


Pracodawca

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością jest bardzo wymierną korzyścią dla pracodawcy. Może on bowiem liczyć na dofinansowania do zatrudnienia takiego pracownika, a także skorzystać z refundacji kosztów, jakie poniósłby w przypadku adaptacji stanowiska pracy na jego potrzeby. Pracownik również jest tutaj uprzywilejowany, bowiem pracodawca musi przestrzegać pewnych istotnych kwestii, takich jak dodatkowe przerwy w pracy czy prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Te dodatkowe uprawnienia uzależnione są od stopnia niepełnosprawności. Pracownikowi, który ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności takich uprawnień przysługiwać będzie więcej.


Pracownik

Dla pracownika z niepełnosprawnością taki rodzaj wykonywania obowiązków służbowych na pewno niesie ze sobą więcej zalet. Począwszy od mniejszej liczby obowiązków pracodawcy względem potrzeb, jakie musiałby dodatkowo spełnić zatrudniając go stacjonarnie. Do tego dochodzi wygoda i pewien rodzaj elastyczności, jaką niepełnosprawny pracownik może posiadać w środowisku domowym. W szczególności odczuwalne to będzie przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Znikają tutaj problemy związane z komunikacją i dojazdem do pracy. Ponadto, taki pracownik czuje znacznie większy komfort we własnym, dobrze znanym i przystosowanym do indywidualnych potrzeb, środowisku.


Zalety i wady

Minusem takiej formy zatrudnienia będzie na pewno brak bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. W pewnych przypadkach może to stanowić utrudnienie przy niektórych formach wsparcia, jakie można otrzymać od współpracowników czy przełożonego. Inną kwestią jest też rozwój zawodowy, który w przypadku pracy zdalnej jest nieco utrudniony. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wielu osób z niepełnosprawnościami jest to bardzo korzystna forma aktywizacji zawodowej.

Niezaprzeczalnym walorem jest fakt, że praca zdalna to często znacznie łatwiejszy i skuteczniejszy sposób, aby uzyskać zatrudnienie. Pracodawcy chętnie korzystają z możliwości zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością zdalnie, ponieważ wyraźnie zmniejsza to koszty, które związane są z zatrudnieniem takiej osoby.

I jeszcze jedna istotna rzecz. W sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnścią ma bardzo poważne ograniczenia ruchowe, taki rodzaj pracy jest dla niej jedyną możliwością żeby zostać zatrudnionym.


Praca zdalna, a Kodeks pracy

O pracy zdalnej mówi art. 675 Kodeksu pracy. W kwestii osób z niepełnosprawnościami to uzupełnieniem jest tu art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poniżej kilka najistotniejszych kwestii jakie wynikają z tych dokumentów:

1. Regulamin. Powinny być w nim zawarte sposoby kontaktowania się z pracodawcą. Regulamin określa się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z pracownikami oddelegowanymi, którzy wyłonieni są na zasadach funkcjonujących w danej instytucji.
2. Umowa określająca zasady współpracy. Oprócz tego, co zawarte jest w klasycznej umowie, dokument dotyczący telepracy powinien precyzować warunki wykonywania tej pracy, rodzaj kontroli i sposób dostarczania efektów pracy. Powinien też zawierać informacje o przekazanym sprzęcie.
3. Sprzęt. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie wyposażenie do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może ubiegać się dofinansowanie stanowiska pracy ze środków PFRON, m.in. na zakup sprzętu komputerowego. Możliwe jest też, aby pracownik wykonywał pracę na własnym komputerze. W takim przypadku pracodawca zobowiązuje się wypłacić z tego tytułu odpowiedni ekwiwalent.
4. Ograniczenia. Kiedy pracownik z niepełnosprawnością podpisuje umowę o telepracę, pracodawca musi brać pod uwagę ograniczenia dotyczące treści takiego stosunku pracy. Określa to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor WERBEO