Niepełnosprawni

„Obszar chroniony, obszar dostępny” – ruszył nowy projekt PFRON

04 sierpień 2021

Ponad 7 mln zł przeznaczonych zostanie na opracowanie modelu ułatwień dla osób niepełnosprawnych w parkach narodowych i krajobrazowych, aby były one bardziej dostępne. W pilotażu projektu weźmie udział 10 parków przyrodniczych w Polsce. Porozumienie w tej sprawie podpisali 30 lipca w Poleskim Parku Narodowym prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz i dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller.

źródło: fot. Pixabay

Turystyka dostępna jest ważnym elementem polityki równości szans dla wszystkich, zwiększając możliwości aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i ich uczestnictwa w życiu społecznym. Rezultatem podpisywanej dziś umowy będzie wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przez 10 parków przyrodniczych w Polsce – powiedział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Celem głównym projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki na realizację projektu pochodzą z europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa” i przeznaczone zostaną nie tylko na wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego, ale także na wdrożenie rozwiązań dostępnościowych, czyli takich, które będą ułatwiać poruszanie się po tych miejscach wszystkim osobom o szczególnych potrzebach.

Projekt realizowany będzie w formule partnerstwa, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami są Ministerstwo Klimatu i Środowiska i niemiecka fundacja Global Nature Fund.

Pilotaż projektu zakończy się w 2023 roku.  

W uroczystym podpisaniu umowy na realizację projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” udział wzięli także wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak....


autor: Wydział ds. Komunikacj

źródło: www.pfron.org.pl