Praca

Pracownicy powoli wracają do biur, ale nie wszędzie

05 sierpień 2021

Niemal we wszystkich sektorach zmalał w lipcu udział osób pracujących zdalnie. Wyjątkiem są finanse i ubezpieczenia oraz… handel detaliczny.

źródło: fot. pixabay

Coraz większa grupa zaszczepionych i niewielka liczba zakażeń na Covid-19 sprawiły, że w lipcu w większości sektorów zmniejszył się w Polsce odsetek zdalnych pracowników. Jak wynika z najnowszych badań GUS, najwięcej jest ich nadal w usługach informacyjno- komunikacyjnych (w tym w IT). W lipcu nadal 71,5 proc. zatrudnionych pracowało tam poza biurem, ale o 3,6 pkt. proc. mniej niż w czerwcu br. i najmniej od listopada zeszłego roku.

Na drugim miejscu pod względem popularności home office są finanse i ubezpieczenia, w tym banki, gdzie prawie połowa pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie Jednak tam po dość mocnym czerwcowym spadku udziału zdalnych pracowników (do 49,5 proc. z prawie 56 proc. w maju), w lipcu ich odsetek lekko wzrósł, o 0,2 pkt. proc. Drugim sektorem, gdzie lipiec przyniósł wzrost udziału zdalnych pracowników był handel detaliczny- 8,8 proc. zatrudnionych pracowało tam w minionym miesiącu poza firmą. To wprawdzie sporo mniej niż podczas trzeciej fali pandemii, wiosną br., ale o 0,4 pkt. proc. w czerwcu. Można to tłumaczyć rozwojem sprzedaży przez internet, w tym szybko rosnącą liczbą tzw. dark stores w handlu spożywczym, czyli sklepów spożywczych sprzedających tylko online.

Jednak i tak, znacznie, bo prawie dwukrotnie większy udział zdalnych pracowników był jak w handlu hurtowym, gdzie w lipcu sięgał wciąż 19,5 proc., o niespełna punkt proc. mniej niż w czerwcu.

Nieliczni pracownicy pracują poza siedzibą firmy w odmrożonym przed wakacjami sektorze hotelarsko- gastronomicznym. Według danych GUS w lipcu tylko 0,5 proc. załogi nadal miało home office. To najmniej od wybuch pandemii, bo nawet latem zeszłego roku, ten odsetek sięgał 3,1 proc.

W tej branży dużym wyzwaniem dla pracodawców - kilkukrotnie większym niż w innych sektorach- były w lipcu nieplanowane nieobecności pracowników (aż 8,1 proc.) z powodu urlopów czy opieki nad bliskimi. Być może dlatego, że - nie mogąc pracować z domu - w razie rodzinnych problemów, ludzie biorą wolne.

Wyraźne spadki udziału zdalnych pracowników nastąpiły też w lipcu w branżach, gdzie tylko niewielka część załogi ma szanse na home office; w budownictwie (4,3 proc., czyli p 0,8 pkt proc. mniej niż w czerwcu) i w przetwórstwie przemysłowym (5,5 proc.- najmniej od października 2020 r.) O ponad punt proc. zmalał też w ciągu miesiąca odsetek osób pracujących zdalnie w sektorze logistyczno-magazynowym (do 9,7 proc.).

Jak wynika z niedawnego badania agencji zatrudnienia ManpowerGroup, polscy pracodawcy przewidują docelowy powrót 88 proc, pracowników do biur, natomiast 10 proc. planuje pracę głównie hybrydową. Na ten wynik miał jednak wpływ skład badanej grupy, w której wśród sześciu sektorów przewagę mieli przedstawiciele tych z niewielkim udziałem home office. W sektorze finanse/ usługi dla biznesu codzienną pracę w biurze zakłada obecnie już tylko 71 proc. firm....


autor: Anita Błaszczak

źródło: www.rp.pl