Niepełnosprawni

Wkrótce nabór wniosków w programie "Dostępny samorząd – granty"

22 październik 2021

Jeszcze w tym roku będziemy przyjmować od samorządów wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Dostępny samorząd – granty" – poinformował prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

źródło: fot. pixabay

Od września tego roku wszystkie podmioty publiczne w Polsce zobowiązane są do realizowania minimalnych wymogów dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. O braku dostępności może poinformować każdy obywatel. Osoby ze szczególnymi potrzebami i ich przedstawiciele są uprawnione do wnioskowania o zapewnienie dostępności. Jeżeli podmiot publiczny nie zrealizuje wniosku, wówczas przysługuje skarga do prezesa PFRON.

Szef Funduszu Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że jeszcze w tym roku PFRON zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Dostępny samorząd - granty". Celem programu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

"Chcemy wyposażyć samorządy (...) w odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby tę dostępność mogły zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami. W ramach naszej kampanii informacyjnej chcemy także wspierać finansowo podmioty publiczne, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności" - powiedział Michałkiewicz na briefingu prasowym. Poinformował, że w ramach programu "Dostępny samorząd - granty" na likwidację barier przeznaczone jest 77 mln zł.

Projekt przewiduje przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 tys. zł oraz 100 grantów przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 tys. zł. W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 tys. zł grantobiorca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych dostosowań w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20 proc. kwoty grantu....


autor: PAP/AT

źródło: www.portalsamorzadowy.pl