Praca

Groźne zjawisko na rynku pracy. Dotyczy aż 80 proc. z nas

24 listopad 2021

Wykształcenie, wynagrodzenie, ale też miejsce zamieszkania. To czynniki, które wpływają na nasze decyzje o podnoszeniu kwalifikacji. Jednak w świecie ciągłej zmiany decyduje się na to zdecydowanie za mało Polaków.

źródło: fot. Pixabay

    - Z danych Santander Consumer Bank wynika, że w ciągu ostatniego roku prawie 80 proc. Polaków nie podejmowało działań w kierunku podniesienia swoich kompetencji zawodowych.

    - W tej grupie znalazło się niepokojąco wiele osób, które dopiero nabywają pierwsze doświadczenia na rynku pracy (powyżej 60 proc. 18-29 latków).

    - Powody podnoszenia kwalifikacji? Rozwój w obecnej pracy, chęć przekwalifikowania się, poprawa umiejętności językowych.


Odsetek osób, które nie podnosiły swoich kompetencji zawodowych w ciągu ostatniego roku jest wysoki we wszystkich grupach wiekowych, w tym wśród starszych ankietowanych (ponad 70 proc. w grupie 30-, 40- i 50-latków). Na podniesienie swoich kompetencji w ciągu ostatniego roku zdecydował się co piąty Polak (22,3 proc.). W tej grupie znalazło się najwięcej osób przed 30. rokiem życia (38 proc.), z wykształceniem wyższym (47,5 proc.) i mieszkających w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Jak wynika z badania, ta część ankietowanych najczęściej skupiała się na zdobywaniu dodatkowych umiejętności pod kątem obecnie wykonywanej pracy (53,5 proc.). Co piąty działał z myślą o przekwalifikowaniu (20 proc.). Popularna była także nauka języków obcych (17 proc.), istotna szczególnie dla osób pracujących w międzynarodowych firmach. Badani rzadziej decydowali się na rozwój powiązany z realizacją ich pasji (6,1 proc.) czy zdobyciem dodatkowego źródła dochodu (ok. 4 proc.).

Osoby, które nie są zainteresowane poprawą swoich umiejętności pod kątem obecnej lub przyszłej pracy najczęściej mają podstawowe lub średnie wykształcenie (kolejno 88,3 proc. i 86,7 proc.) i mieszkają na wsi (83,5 proc.). Brak chęci do podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie rozwoju zawodowego jest również skorelowany z poziomem wynagrodzenia. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, zdecydowanie rzadziej trud w tym kierunku ponoszą osoby zarabiające między 2000 zł a 2999 zł netto miesięcznie (93 proc. odpowiedzi negatywnych)....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl