Prawo

Umowa zlecenie a emerytura. Czy taka umowa wlicza się do stażu pracy?

25 listopad 2021

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom Kodeksu pracy, lecz taka umowa również może wliczać się do stażu pracy. Należy jednak pamiętać o spełnieniu odpowiednich warunków.

źródło: fot. Pixabay

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do emerytury uzyskują kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Minimalny staż pracy wynosi natomiast odpowiednio 20 i 25 lat. Do ustalenia podstawy świadczenia brana jest pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu zgłoszenia wniosku, czyli 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak w przypadku, gdy naszą formą zatrudnienia przez lata była umowa zlecenie?

Umowa zlecenie a emerytura. Czy z tytułu tej umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która jest obecnie bardzo popularną formą kontraktu. W jej przypadku osoba zatrudniona nie podlega regulacjom kodeksu pracy, choć istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Zdarza się bowiem, że umowa cywilnoprawna spełnia znamiona stosunku pracy - na przykład, gdy wykonywana jest w miejscu i godzinach ustalonych przez zleceniodawcę. W takiej sytuacji okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy.

Umowa zlecenie podlega także oskładkowaniu - zleceniodawca za każdym razem opłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy:

    od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
    19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
    8 proc. ubezpieczenia rentowego,
    9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenie ma więc wpływ na wysokość przyszłej emerytury zleceniobiorcy.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Z tytułu umowy zlecenie składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki emerytalne) są obowiązkowo opłacane. Oznacza to, że do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się wszystkie okresy opłacania składki emerytalnej - również te składki pochodzące z umowy zlecenia....


czytaj więcej: www.gazeta.pl


autor: Dominik Moliński

źródło: www.gazeta.pl